לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
מאינה מצויה
מגלן חום
מגלן מצויץ
מדברון
מלכילון
מלכילון לבן-גבות
מלכישליו
מרבו
מרגון בינוני
מרגון גדול
מרגון גמד
מרומית לבנת-כנף
מרומית לבנת-לחי
מרומית שחורה
מרית

נחליאלי זנבתן
נחליאלי לבן
נחליאלי לימוני
נחליאלי צהוב
נחשון
נטה
נץ אפור
נץ גדול
נץ הים הכספי
נץ מצוי
נץ קצר-אצבעות
נקר סורי
נשר מקראי

סב-ראש
סבכי אפור
סבכי אשלים
סבכי חורש
סבכי טוחנים
סבכי מדבר
סבכי ניצי
סבכי ערבות
סבכי קוצים
סבכי קפריסאי
סבכי רונן
סבכי שחור-גרון
סבכי שחור-כיפה
סבכי שחור-ראש
סבכי שיטים
סולה לבנת-בטן
סולה צפונית
סולת המסכה
סופית
סיטת צוקים
סיס הגליל
סיס הרים
סיס חומות
סיס חיוור
סיפן
סיקסק
סלעית אירופית
סלעית זהובת-זנב
סלעית חורף
סלעית חלודת-זנב
סלעית חלודת-שת
סלעית לבנת-כנף
סלעית מדבר
סלעית מזרחית
סלעית נזירה
סלעית ערבות
סלעית קיץ
סלעית קפריסאית
סלעית שחורה
סלעית שחורת-בטן
סלעית שיחים
סנונית אתיופית
רבדמ תינונס
סנונית מערות
סנונית סלעים
סנונית ערים
סנונית רפתות
יטנלטא ןורעס
סערון לבן-חזה
סערון צווארון
סתרי ממושקף
סתרי מצוי
סתרי צוקים
סתרי שחור-גרון