לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
עבראש ירוק
עגור אפור
עגור חן
עוזנייה שחורה
עוזניית נגב
עורב אפור
עורב הודי
עורב חום-עורף
עורב מזרע
עורב קצר-זנב
עורב שחור
עורבני שחור-כיפה
עיט גמד
עיט זהב
עיט חורש
עיט ניצי
עיט סוואנות
עיט ערבות
עיט צפרדעים
עיט שחור
עיט שמש
עיטם לבן-זנב
הרופא תיוולע
עלווית הרים
עלווית חורף
עלווית ירוקה
עלווית כהה
עלווית לבנת-בטן
עלווית מזרחית
עלווית מלכילונית
עלווית עבת-מקור
עלווית צהובת-גבות
עלווית קווקזית
עפרוני חכלילי
עפרוני מדבר
עפרוני מצויץ
עפרוני עב-מקור
עפרוני ענק
עפרוני פסגות
עפרוני שחור-זנב
עפרונן גמד
עפרונן טיבטי
עפרונן קצר-אצבעות
עקב חורף
עקב מכנסיים
עקעק