לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
פורפיריה
פלמינגו
פלמינגו זוטר
פפיון אדום-גרון
פפיון ארך-רגליים
פפיון הרים
פפיון זיתי
פפיון ממושקף
פפיון מים
פפיון עצים
פפיון ערבות
פפיון צהוב
פפיון שדות
פצחן
פרוש הרים
פרוש מצוי
פרושית אדומה
פריגט קטן
פרנקולין
פרס
פרפור עקד
פשוש
פתון ים-סוף