לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
קאק
קוניור שחור-ראש
קוקייה אירופית
קוקייה מזרחית
קוקייה מצויצת
קוקיית דידריק
קורא מדברי
קורמורן גדול
קורמורן גמד
קורמורן ימי
קזרקה חלודית
קטה גדולה
קטה הודית
קטה חדת-זנב
קטה סנגלית
קטופה
קטיפנית שחומה
קטת כתר
קיווית אדומת-משקפיים
קיווית לבנת-זנב
קיווית להקנית
קיווית מצויצת
קיווית שחורת-ראש
קיכלי אפור
קיכלי גדול
קיכלי חום-כנף
קיכלי לבן-גבה
קיכלי סהרון
קיכלי רונן
קיכלי שחור-גרון
קנית אורז
קנית אירופית
קנית אפריקאית
קנית ביצות
קנית בצרה
קנית מזרחית
קנית פינית
קנית פסים
קנית קטנה
קרקיר