לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
דאה שחורת-כתף
דוביצ'ר ארוך-מקור
דוחל חום-גרון
דוחל מזרחי
דוחל שחור-גרון
דוחל שחור
דוכיפת
דיה אדומה
דיה שחורה
דרומס
דרור בית
דרור הרים
דרור ירדן
דרור ספרדי
דרורית קצרת-אצבעות
דררה


ורדית אירופית
ורדית סיני


זג אדום-מקור
זג צהוב-מקור
זהבן
זמיר מנומר
זמיר רונן
זמירון
זנבן
זרון סוף
זרון פס
זרון שדות
זרון תכול
זרזיר
זרזיר ארבה
זרזיר בורמזי
זרזיר הדור
זרזיר שחור-קולר
זרעית
זרעית קטנה