לפי אלף -בית ציפורי ועופות ישראל
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
ורדית אירופית
ורדית סיני


זג אדום-מקור
זג צהוב-מקור
זהבן
זמיר מנומר
זמיר רונן
זמירון
זנבן
זרון סוף
זרון פס
זרון שדות
זרון תכול
זרזיר
זרזיר ארבה
זרזיר בורמזי
זרזיר הדור
זרזיר שחור-קולר
זרעית
זרעית קטנה

חגלת הסלעים
חד-זנב
חובה גדולה
חובה קטנה
חוברה
חוגה
חוחית
חופזי אמריקאי
חופזי זהוב
חופזי מנומר
חופזי אמריקאי
חופית אדומת-צוואר
חופית אלפינית
חופית ארוכת-אצבעות
חופית בירד
חופית גדולה
חופית טמיניק
חופית כהת-חזה
חופית לבנה
חופית להקנית
חופית מגלית
חופית קטנה
חופית קרומת-רגל
חופמי אלכסנדרי
חופמי אסיה
חופמי אפריקאי
חופמי גדות
חופמי חוף
חופמי מונגולי
חופמי ערבה
חופמי צווארון
חטפית אפורה
חטפית גמדית
חטפית טורקית
חטפית לבנת-עורף
חטפית שחורת-עורף
חיוויאי הנחשים
חיוויאי מוקיון
חיוורנית
חכלילית אדומת-גב
חכלילית סלעים
חכלילית עצים
חמסן גדול
חמסן דרומי
חמסן זנבתן
חמסן טפיל
חמסן רחב-אברה
חמרייה
חמרייה שחורה
חנקן אדום-גב
חנקן אדום-ראש
חנקן גדול
חנקן זנבתן
חנקן נובי
חנקן ערבות
חנקן שחור-מצח
חסידה לבנה
חסידה שחורהח
חסידן ורוד
חצוצרן חרמון
חצוצרן מדבר
חצוצרן שחור-מקור
חרגולן זמירי
חרגולן מנומר
חרגולן נחלים
חרגולן סיבירי
חרטומית בינונית
חרטומית ביצות
חרטומית בנגלית
חרטומית גמדית
חרטומית חדת-זנב
חרטומית מזרחית
חרטומן יערות
חרטומנית ארוכת-מקור
חרמשון גדול
חרמשון דק-מקור
חרמשון קט
חרמשית
חרפי