ציד ציפורים בארץ ישראל

.ציד עופות ומלכודות בארץ ישראל ובסהר הפורהבעולם העתיק היה מקובל ציד עופות, תבליטי וציורי קיר מראים ציד עופות מאשור ועד מצרים העתיקה
, תיאור ציד וכלי ציד מופיעים בכתבים עתיקים. אופינוס משורר יווני מאנאבארזוס שבקיליקיה
, כותב במאה השלישית פואמה לימודית על ציד עופות ... אכן, גם לצייד העופות תנעם מלאכתו
יען כי ציידי העופות לא ישאו חרב או מאכלת או חנית של נחושת, כי אם הנץ הוא אשר יהיה להם לעזר
בשוטטם ביערות, והעבותות הארוכים ודבק-הציפורים הצהוב, הדביק, וקני הסוף המפלסים את
, נתיב האוויר... דיוניסיוס פריאנטס, שחי באלכסנדריה במחצית הראשונה של המאה השניה לספירה
. מדווח גם הוא על ציד ציפורים בעזרת דבק
במקרא ובמקורות חז"ל ישנן עדויות לציד עופות בארץ ישראל לדורותיה. בגלל הפופולאריות
: הרבה של עיסוק זה השתמשו הנביאים בהקבלות מתחום זה
התפל ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד... עמוס,ג,ה...
... כי הוא יצילך מפח יקוש.... תהילים, צא,ג...
. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו....תהילים,קכד,ז...
כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף... משלי, א, יז...
הנצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש... משלי, ו, ה...
כדגים הנאחזים במצודה רעה וכציפורים האחוזות בפח כהם יוקשים... קהלת, ט, יב...
בניגוד לאזכור שמות המלכודות אין מציינים את שמות העופות להוציא את הקורא שהוא העוף היחיד
המוזכר במפורש כעוף ציד ... כאשר ירדוף הקרא בהרים... שמואל א', כו, כ
שיטת ציד זו של רדיפה אחר קורא או חוגלה ולכידתם בעזרת מקל הטלה עדין נפוץ לפי טריסטראם
תיאולוג וחוקר טבע אנגלי שחקר את החי בארץ ישראל, תוך השוואת ממצאיו לתנ"ך בשלהי המאה ה19
. העוף השני המשמש למאכל ומוזכר פעמיים הוא השלו אבל לא כעוף ציד שמות, ט"ז, ובמדבר, י', י"א-י"ב
. השלו ירד במדבר פעמיים, לאחר ט"ו לחודש אייר ובפעם השנייה לאחר כ' באייר
נחיתת השלו בחופי סיני מתרחשת החל מחודש אלול ומתמשכת בתשרי ומרחשוון. מועד שובו מאפריקה
, חל בחודשי שבט ואדר. משמעות הדבר שירידת השלו אירעה מחוץ למועד הקבוע, במילים אחרות נס
. ואיסוף השלו לא היה בחזקת ציד מתוכנן

קורא.....................שלו....................חוגלה
ציפורים ועופות בדרך כלל נתפסו ונלכדו בעזרת מלכודות שונות ומגוונות. במרבית המובאות
:גם מוזכר כלי הציד ושיטת הלכידה
שני פסוקים מאלפים בנקודה זאת ... כי שלח ברשת ברגליו ועל שבכה יתהלך יאחז בעקב פח
יחזק עליו צמים: טמון בארץ חבלו ומלכודתו עלי נתיב....איוב יח', ח-י
. שש מלים מציינות אמצעי לכידה: רשת, שבכה, פח, צמים מכאן באה המילה צמה - קליעה, חבל ומלכודת
. יתכן שהמלה פח בעמוס, ג, ה' מתארת מלכודת העשויה מרשת המונחת על הקרקע ועליה פיתיון
למוקש יש להתייחס לאחת מהשתיים פיתיון או כלי לכידה , נראה שהשימוש הקדום במלה מוקש התכוונו
... לפיתיון. בספר שמות לג,יב' ...הישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך
כלי הציד הפופולאריים הם הפח והרשת, לעומתם השימוש בחץ וקשת ובעופות דורסים היה פחות מקובל בגלל בעיות
. של כשרות. בתקופות קדומות היו מטילים חיצי יד, שהם למעשה מקל מחודד או מקל שבראשו נתון חוד
' בתנ"ך חיסולו של אבשלום בידי יואב ...ויקח שלושה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום... שמואל ב', יד,יח
אזכור נוסף מוזכר בספר תהילים ...תרעם בשבט ברזל... תהילים ב' ח'. מלבד איזכורים אלו אין אזכורים על
. שימוש שבטים לציד עופות
ניתן לראות ציד ציפורים ע"י שבטי עץ או ברזל שהיו מקובלים ע"י בני האצולה המצריים,בציור קיר מצרי עתיק
: מסכת כלים דנה בכלים טמאים וטהורים, מרשימה זו אנו למדים על אותם כלים ששמשו לציד ציפורים
. רשת וחרם ששימשו גם ללכידת דגים. מדף, פלצור ומצודת הסכרין, כולם מוזכרים ככלי ציד טמאים
. הכלוב, האקון, מכמורת והרטוב מוזכרים כעזרי ציד טהורים
הכלוב שימש גם לאחסנת עופות, ...ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה... ירמיהו, ה, כז' יש להניח
שנעשה שימוש בכלובים להבאת עופות ששימשו לנוי ..אחת לשלוש שנים תבא אני תרשיש נשאת זהב
. וכסף שנהבים וקופים ותוכים... מלאכים א, י,כב
עדות נוספת לשימוש בכלוב אפשר לראות בקטע מפסיפס ששמש לרצפת בית כנסת במעון שנתגלתה
. ליד בקיבוץ נירים, מהתקופה של שלטון יון בארץ ישראל

א. האבן
נתן לשער שהשימוש באבן לציד, היה הקדום ביותר. האבן הייתה הכלי המצוי והנגיש ביותר
. במקרא מסופר בהרבה מקומות על "אבני קלע", הסיפור המפורסם ביותר הוא סיפור דוד וגולית
. שבט בנימין התפרסם בקלעיו ... כל זה קולע באבן אל השערה ולא יחטיא ...שופטים כ,ט"ז
מלבד השימוש באבני קלע לצורכי מלחמה לא מוזכר בתנ"ך שימוש באבנים לציד. עדות לציד עופות
באבני קלע, נתן לראות על כד חרס עתיק מהתקופה שבין המאות 560-530 לפני הספירה, נראה הרקולס
הורג את ציפורי סטמפליאן בעזרת אבני קלע. המיתולוגיה היונית מספרת שהוטלו על הרקולס שנים עשר
. משימות, המשימה החמישית הייתה להרוג את ציפורי סטמפליאן האכזריות המקננות בביצות שבפלפונז

.הרקולס הורג את הציפורים האכזריות
.כד החרס נמצא במוזיאון הבריטי שבלונדון

ב. חץ וקשת
ציור קיר מצרי עתיק מראה ציד ברווזים ואילו בתגליף זהב מצרי נראה נסיך מצרי צד יען, בשני המקרים הציד נעשה
: בעזרת חץ וקשת. במקורותינו מסופרת אגדה תלמודית שניתן להסיק ממנה על שימוש בחץ וקשת לציד ציפורים
בת שבע חפפה ראשה ליד כוורת, כאשר דוד המלך ראה את השטן בדמות ציפור, ירה בו חץ, החטיא ופגע בכוורת
ע"י כך זזה הכוורת ונתגלתה לעיניו בת שבע וההמשך ידוע. לא ברור אם לצורך האגדה על דוד ובת שבע, מסופר הסיפור
.על מלך המסתובב עם חץ וקשת לציד שעשוע, או שבאמת נהגו לצוד עופות עם חץ וקשת
למרות העדויות שנעשה שימוש בחץ וקשת לציד עופות באזור הסהר הפורה התנ"ך לא מזכיר ציד מסוג זה, ניתן לשער
. שבעיות הלכתיות בנושא כשרות מנעו או צמצמו את השימוש בחץ וקשת לצורכי ציד

.על הבול נראה ציד אפריקני המתחפש ליען ובידו קשת
.ציד יענים וברווזים באמצעות חץ וקשת המשתקפים באומנות המצרית הקדומה
ג. פח
פח הגדרתו -מלכודת. השימוש במילה פח היא לתקבולות שונות על דרכי התנהגות נלוזים, לכן לא משנה סוג
הפח בעצם אלא עצם הנפילה בו. מאחר והתנ"ך אינו רואה בעין יפה את מעשה הציד, יש הטוענים מפאת צער
, בעלי חיים ויש הסוברים בגלל בעיות כשרות . נושא זה שעינינו כשרות במלכודות עולה ונדון במסכת כלים
. שם אנו לומדים את שמות כלי הציד ולעלות השערות על הצורה והפעולה
. הכלים המוזכרים :... החרם , הרשתות והמכמורת והמדף והפלצור ומצודת הסכרין - טמאין
, האקון , והרטוב והכלוב טהורין. כלים כ', גה'. בספר עמוס שואל הנביא ....התיפול ציפור על פח ומוקש אין לה
היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד....ג, ה'. הנביא מעלה שאלה. האם ציפור תלכד במלכודת - פח ללא פיתיון - מוקש
. דיוניסוס פריאנטס בספרו הגיאוגרפי "תיאור הישוב" מספר על ציד ציפורים בעזרת דורס לילה המשמש פיתיון
קושרים את דורס-הלילה בחוט כשלידו הונחו מקלות-דביקים. ציפורי-שיר נוהגות להתגודד סביב דורס-הלילה
המתגלה לעיניהן ביום, וכך נלכדו כאשר רגליהן נדבקו למקלות
קהלת מתייחס למהירות הפעולה של המלכודת ...וכציפורים האחוזות בפח; כהם יוקשים בני האדם לעת רעה
כשתיפול עליהם פתאם...קהלת ט,יב
ד. רשת
הרשת עצמה היא סוג של מלכודת. מדברי הנביא הושע ... כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על התבור הושע ה, א
בספר תהילים .... שמרני מידי פח יקשו לי; ומוקשות פעלי און, יפלו במכמריו....תהילים קמא, ט
. מכמריו הכוונה למכמורת שהיא רשת ללכידת דגים, שנעשה בה שימוש נוסף ללכידת עופות
. בציורי קיר בקברים מצריים שבסקארה בקברו של מ-רע כ2500 שנים לפני הספירה, נראה ציד שלוים באמצעות רשתות
. דיודורוס שחי בשלהי הבית השני מספר על קליעת רשתות מסיבי צמחים ללכידת שלוים
, בירושלים חי במאה העשירית גיאוגרף ערבי בשם מקדסי אבו עבדאללה המספר על ציד שלווים בחופי אל-עריש וסיני
באמצעות רשתות המתוחות לאורך החופים. בימי המנדט הבריטי, צמצמו השלטונות את משלוח השלוים לאירופה לאחר
שמספרם פחת בצורה מדאיגה בעקבות ציד מסיבי. עד "מלחמת ששת הימים" היו תושבי רצועת עזה מציבים שלוש שורות של
, רשתות דיג לאורך החוף כדי ללכוד את השלו לאחר חצית הים בנדודיו. התוצאה של הצבת הרשתות בשלוש שורות
. גרמה לירידה משמעותית בכמות השלווים, בתקופה שצה"ל שלט ברצועה נאסר לצוד בדרך זולכוד ברשת Silvia atricapilla סבכי שחור-כיפה
ה. בזיארות- ציד ציפורים בעזרת ציפורי טרף
, תקופה ארוכה התייחסו לשימוש בעופות טרף לציד, כספורט אציל, עם ייחוס עתיק מאוד לפי השקפות מסורתיות
. השימוש בעופות טרף מאולפים כשעשוע ציד, התרחש במרכז אסיה כבר באלף הראשון או השני לפני הספירה
קשרי מסחר ומגעים אחרים הובילו להפצת דרכי האילוף והאימון מערבה לתוך המזרח התיכון ולבסוף לאירופה
, תיאוריה זו מעוררת שאלות, ממצא אומנותי ראשון העוסק בבזיארות בא לא מהמזרח הרחוק, אלא מתורכיה
מספר תגליפים מ 1500 לפני הספירה מראים צפור גדולה על האגרוף של דמות אנושית. אותו אגרוף מחזיק ברגליה
( של ארנבת. מידע נוסף מאוחר יותר, שנתגלה בצפון עירק מהתקופה של המלך סרגון השני (722-705 לפנה"ס
שם נחשף תבליט המתאר צפור טרף קטנה על שורש כף יד אדם. באופן ברור, נראים בתגליף רצועות עור הקשורות
לרגל הציפור ועוברות , בין הבוהן והאצבע המורה של הבזיאר. אם כך, הדבר מוכיח שימוש בציפורי טרף ואביזרים נלווים
כבר במאה השמינית לפני הספירה במזרח התיכון. יש חוקרים הטוענים שהגילופים מתארים חלק מטכס דתי או סמל
. כל שהוא, אבל אם הגילופים מתארים בזיארות אזי הספור הזה קיים כבר 3500 שנים באירו אסיה המערבית
במסכת חולין המשנה דנה בענייני כשרות המתעוררים עקב ציד בעזרת עופות טרף. דרוסת הנץ בעוף הדק ודרוסת הגס
. בעוף הגס. עוף דק:ציפורי שיר קטנות ויונים, עוף גס: ברווזים ותרנגולים
ציפורי הטרף נקראים דורסים, זאת משום אופן לכידת הטרף, ע"י דריסתו ברגליהם המצוידות בשרירים חזקים וטפרים ארוכים
וחדים. הציידים משתמשים להגנה בכפפות עור, כיסוי ראש לבז ושרשת מתכת דקה הקשורה לרגלו בזמן אילוף הבזים
והניצים וכן בשעת הציד. שיטת ציד זו נהוגה גם בימנו בחצי האי ערב בעיקר ע"י שייכים עשירים, באסיה ואירופה הבזיארות
. כיום יותר עממית. כיום יש מקומות שמשתמשים בבזים לסילוק ציפורים ממסלולי המראה של מטוסים
ו. מקלות דביקים
ציד ציפורים באמצעות מקלות דביקים לא מוזכר בתנ"ך, ולא במפורש במשנה ובתלמוד. כפי שציינתי בתחילה הדבק היה אחד
. הכלים לציד ציפורים. במסכת שבת מוזכר המקל הדביק: "המוציא... דבק כדי ליתן בראש השבשבת". שבת ח, ז
: המילים שבש, שפשף, שבשבת נשמעים ודומים למילים הארמיות שבשא או שבשתא שמשמעותם ענף או זמורה. במקום אחר
"כדי ליתן בראש שפשף שבראש קנה של ציידין".שבת פ, א. את הדבק היו מכינים על פי ההשערה מפריו של גופנן המדבר
. הגדל באזור עין גדי, מפני שהערבים נהגו ליצור דבק מפריו העסיסי והמתוק (Cordia sinensis)
. (Viscum cruciatum) והרנוג השיטים (Lorantbus acaciae) בארץ ישנם צמחים נוספים המתאימים למטרה זו, דבקון הזית
באנגליה נהגו לצוד ציפורים (album Viscum) .הרומאים יצרו את הדבק ברחבי האימפריה מצמח טפיל הנקרא דבקון לבן
(Iles aquifolium). וצינית חדת-עלים '. (Sorbus aucuparia) עד ראשית המאה ה 20 למטרה זו השתמשו באחד ממיני העוזרר
. האחרון משמש לקישוט בחג המולד בעיקר להכנת זר עגול של עלים ירוקים ופרחים אדומים ותלייתו על דלת הכניסה
. (Cordia mixa) בקפריסין השכנה נוהגים עד היום לצוד מיליוני ציפורים בעזרת דבק המיוצר מגופנן דביק
שזרעים מאובנים שלו נמצאו בחפירות באשקלון. עניין מציאת הזרעים מצביע על האפשרות שצמח זה יובא למטרת ציד
כיום הגופנן הדביק משמש כצמח נוי. השימוש במקלות דבק בקפריסין נעשה בצורה נרחבת ומיליוני ציפורי שיר, הנוחתות
על האי בתקופת הנדידה ובראשם הסיבכי שחור-כיפה נלכדים ומשמשים למאכל. באירופה רוב המדינות אוסרות על ציד
. ציפורים בדרך זו
Viscum album_דבקון לבן... Ilex aquifolium_צינית-רחבת עלים... Sorbus aucuparia_בן עזרר
ז. רובים, כלבי ציד וציפורי דמה
כלבים עזרו בציד כבר בתקופות הקדומות, בתגליף המצרי המתאר ציד יען רואים כלב הרץ לצד מרכבת הציד. ניתן לשער
שכלבים עזרו בציד יונקים ולא של עופות. בראשית המאה ה18 נעשה ספורט ציד העופות יותר ויותר עממי ודחק במעט
. את ציד השועלים בעזרת להקות של הפוקסהאונד וסוסים בימים אלו נאסר ציד שועלים באנגליה בדרך זו
, ציבור רחב יותר החל לעסוק ציד כמו פסיונים, חוגלות וברווזים. מאותה תקופה בערך החלה פריחתו של הפוינטר-האנגלי
, והפיכתו לכלב הציד הפופולארי לצייד עופות . המלה - Point באנגלית להצביע, והכן כשמו כן הוא. כאשר הפוינטר מגלה את הציד
הוא קופא במקומו כשפניו מול הציד, לאחר שהציד נורה הוא מסוגל להתפרץ ולרוץ במהירות קדימה לאסוף ולשאתו בפיו בעדינות
. ולמוסרו לצייד. לאחר שהציד נורההוא מסוגל להתפרץ ולרוץ במהירות קדימה לאסוף ולשאתו בפיו בעדינות ולמוסרו לצייד
אין לפוינטר כל בעיה להביא ציד מתוך המים, אין הוא נרתע מרטיבות וכושר שחייתו בנהרות ואגמים הוכח למעשה כאשר נדרש
. הדבר ממנו
בראשית 1700 פותחו הרובים הדו קניים לציד עופות בר. מאז הפכו הרובים לקטלניים יותר ויותר הן בגלל שכלול מנגנון הירי
ובעיקר בגלל תחמישים המיועדים לחיות ועופות שונים. כדי לתת סיכוי לעופות יש לצוד אותם במעופם, ע"י כך התפתח
. ספורט הקליעה בצלחות חרס
כדי למשוך את עופות המים ל"גיא ההריגה" מיצרים ברווזי דמה ומשיטים אותם ליד עמדות מחבוא כדי למשוך
. להקות החולפות בשמים ואם לא די בכך גם משמיעים להם קולות מוכרים בעזרת משרוקיות מיוחדות

ברווזי דמה וצייד


.


. ישנן מדינות כמו ארה"ב ואוסטרליה המנפיקות בולים שהם למעשה רישיונות ציד המגבילים את כמות העופות הניצודים


הגנה ומודעות לסכנה


. זו אחת האגודות אשר שמו להן למטרתה שמירה והגנה על בעלי חיים World Wildlife Fund-WWF
, סימלה של האגודה הוא דב הפנדה. האגודה ומטרותיה משמשות נושא לאספני בולי בעלי חיים וע"י כך מתגברת המודעות
. לעניין חשוב זה. מדינות רבות מדפיסות סדרות של ארבעה בולים, לרוב של אותו בעל חיים להדגיש את היותו בסכנה
HOME