י36) קורמרן גמדי
Pygmy Cormorant
Pygmy Cormorant


Phalacrocorax pygmaeus
Phalacrocorax pygmaeus
Phalacrocorax pygmaeus:קורמורן גמד
. הקטן מבין הקורמורנים באזורנו. בראשו ציצה קטנה, מקורו שחור
. ובתקופת הדגירה ראשו השחור מחליף צבע והופך לברונזה והציצה חומה
. בית גידולו מקוי מים מתוקים או מלוחים במקצת, הכוללים נהרות, דלתות וביצות
. בארץ מבקר חורף וקיץ נדיר, התחיל לדגור מחדש לאחר שנכחד בעמק החולה
Subspecies and Distribution.
Phalacrocorax pygmaeus S. Europe to Turkey and Aral Sea, N Africa.
Descriptive notes.
85 cm; 750 g, wingspan 85 cm.
Small crest. Black bill. As breeding season advances, black of head replaced by bronze or chestnut brown. Non-breeding adult has throat and foreneck pale brown. Juvenile as non-breeding adult, but underbody whitish. riggenbachi
and desmarestii both slightly smaller, with shorter crest and more yellow at base of bill.
Habitat.
Fresh water, including slow flowing rivers, lakes, deltas and other wet lands. Sometimes in brackish or salt water,
Requires emergent trees or reed beds for roosting, testing and nesting.

Food and Feeding

Mainly fish. Feeds by porsuit-diving.
Normally fishes alone.
Food and Feeding
Mainly fish. Feeds by porsuit-diving.
Normally fishes alone.
Breeding.
Laying Apr-Jul. Forms coloies, often with Pcarbo, egrets and herons.
Nest near or over water, in trees, bushes or reeds.
Large clutch of 4-6 eggs. Incubation 27-30 days.
Movements.
Migratory. Most movements involve short distances, and species sedentary over larg areas.
Migration varies from year to year, but most marked in populations of Black Sea and Caspian Sea.
Status and Conservation.
Insufficiently known.
Israel. In Israel subspecies Phalacrocorax pygmaeus. Winter and summer visitor and re-establish breeder.

Phalacrocorax pygmaeus
(in Israel)

Phalacrocorax pygmaeus

Phalacrocorax pygmaeus

Phalacrocorax pygmaeus

HOME NEXT