. במקורותינו בספר ויקרא י"א 19 מוזכר העטלף בסוף רשימת העופות הטמאים כאסור לאכילה
. הוא מוזכר גם במסכת בבא קמא פרק ט"ז כחיה דחויה ודחויה ממנו הערפד
העטלפים הם הקבוצה השנייה בגודלה, אחרי המכרסמים בקרב היונקים. כ 925 מינים של עטלפים
בסביבות 20% ממיני היונקים. בחלק מהאזורים הטרופיים, יש יותר מינים של עטלפים מאשר מינים
: אחרים של יונקים. את עטלפים מחולקים בדרך כלל לשתי קבוצות עיקריותMegachiroptera...............Megachiroptera


. תפוצה בעולם
העטלפים נמצאים ברחבי העולם באזורים ממוזגים וטרופיים. הם חסרים רק באזורי הקטבים ועל מכמה איים
מבודדים. למרות תפוצתם הנרחבת באזורים הממוזגים, המגוון הרב ביותר שלהם ביערות טרופיים. בתי גידול
של עטלפים ניתן למצוא באזורים יבשתיים רבים מתחת לאזורי הקטבים. בתי הגידול טיפוסיים הם יערות ממוזגים
וטרופיים, מדבריות, שדות פתוחים, שטחים חקלאיים ובסביבות פרברי ערים. עטלפים רבים מלקטים את מזונם
. ליד נחלי מים מתוקים, אגמים, ומקווי מים. עטלפים עשויים לקנן במערות בנקיקים, עצים, ואפילו בדירות האדם.
hibernates עטלפים יכולים להשתמש בסוגים שונים של אתרי חיות בזמנים שונים. לדוגמה, מינים של
. חיים במערה במהלך החורף ועשויים להשתמש בסדקים וחורים בגזעי עצים במהלך החודשים החמים

. התמינות ומיון עטלפים
הזן חולק לשתי תתי סדרה ,Hiropteracxsr - באופן מסורתי,עטלפים נחשבו כזן יחיד
. Microchiroptera ו Megachiroptera
אשר מכיל אך ורק Megachiroptera, - בסוף שנות ה 80 ותחילת ה 90 כמה חוקרים טענו כי
. Microchiroptera עטלפי פירות העולם הישן, היא קבוצת אחות של Pteropodidae את המשפחה של
.megachiropterans רוב העדות לכך הייתה מבוססת על קווי הדמיון החזותיים לפרימטים
ולכן, הניחו ששתי הקבוצות של העטלפים הם בעצם קבוצה אחת ומבנה גופם נוצר דרך אבולוציה מתכנסת
. הנחה זו מצאה תמיכה מועטת, במיוחד עם שפע ראיות מולקולאריות שנמצאו לאחרונה
. רובם של החוקרים תומכים כיום בגישה המסורתית ששתי הקבוצות הם תולדה של אב קדמון משותף
0000000000000000
. מיון העטלפים
. Megachiroptera א) תת-סדרת עטלפים גדולים
. משפחת עטלפי פרי Pteropodidae (1
. Microchiroptera ב) תת-סדרת עטלפים קטנים
. משפחת פוריפטריים - Furipteridae (3 משפחת אשמניים - Emballonuridae (2 משפחת עטלפי דבורה - Craseonycteridae (1
. משפחת שפתניים - Furipteridae (6 משפחת אשפיים - Molossidae (5 משפחת מגדרמיים - Megadermatidae (4
. משפחת נטליים - atalidae (9 משפחת מיזופודיים - Myzopodidae (8 משפחת מיסטציניים - Mystacinidae (7
. משפחת זיזפיים - Phyllostomidae (12 משפחת לילניים - Nycteridae (11 משפחת עטלפי דגים - Noctilionidae (10
. משפחת נשפוניים - Vespertilionidae (15 משפחת יזנוביים - Rhinopomatidae (14 משפחת פרספיים - Rhinolophidae (13
. 00000000000000>Phyllostomidae םייפזיז תחפשמ.12

. רבייה
, סימני ריח פרומונים חשוב לעטלפים, כפי שהם חשובים ליונקים אחרים. הריח משמש לתקשר מצב הרבייה של הפרט
או את הזהות הקבוצתית. למינים רבים יש בלוטות ריח מיוחד ליד פניהם או הכנפיים. מערכות ההזדווגות שונה בין מיני
עטלפים רבים בסתיו, החיים באזורים הממוזגים, כאשר הם מתאספים באזורי החריפה שלהם. עטלפים אלו הם בדרך כלל
נוטים להיות בעלי מערכות הזדווגות ללא הבחנה. עטלפים אלה מצטברים לעתים קרובות בקבוצות גדולות על אחד או כמה
עצים ולהזדווג עם חברים שונים בקבוצה. אצל מינים רבים של עטלפים החיים בדרום אמריקה שני זכרים מגינים על "הרמון"
, של נקבות. בעוד שרוב המינים הם או פוליגמיים או מופקרים, יש כמה םיני עטלפים מונוגמיים. במקרים אלה הזכר,הנקבה
, והגורים חיים בכפיפה אחת. יש מערכת הזדווגות שבה נוהגים זכרים לתהאסף בזירה ולהציג את כישוריהם בפני הנקבות
. שתבחרנה את הרצויים ביותר כבני הזוג
תופעה מעניינת במספר רב של עטלפים בעיקר הצפוניים, ההזדווגות מתרחשת בסתיו והזרע נשמר ברחמה של הנקבה
כל החורף ורק בסופו מתחיל ההיריון. בשונה מהמינים באזורים הטרופיים, שם מקורות המזון לא משתנים כמו באזורים
, הממוזגים, הפונקציה של הרבייה היא עונתית ומותאמת עם זמינות המשאבים כדי לתמוך בצעיר בן יומו. לשם כך
. יש גם מינים רבים שהתפחה בהם פיזיולוגיה של רביה מורכבות כולל ביוץ מתעכב, אחסון זרע והפריה מתעכבת
עשוי להגיע Lasiurus הנקבות בדרך כלל ממליטה אחד עד שני גורים בכל המלטה, אך מינים מסוימים של הסוג
ל -3 או 4 גורים בהמלטה. העטלף הילוד שוקל בין 10% ל 30% ממשקלה של הנקבה, תהליך הדורש אנרגיה רבה מהנקבה
. בנוסף לתלותם המוחלטת של הגורים באמהות שלהם להזנה והגנה
לבד מכמה מינים מונוגאמיים בהם הזכרים משתתפים בהאכלה והגנת הצעירים, כל טיפול ההורים בצעירים מסופק על ידי
. הנקבות במקומות שהזכרים מגינים על שטחי האכלה ו"הרמונם", הם תורמים בעקיפין להישרדות של הצעירים שלהם
כאשר הצעירים נותרים תלויים בכיפת המערה, הם מתקבצים יחד כדי להתחמם. עם שובן, של האמהות הם יכולים לזהות
אחד את השני על ידי צלילי הקול והריח האופייני להם וכך יכולים להתאחד בהצלחה. במינים מסוימים, נקבות מתנהגות
. בצורה "קהילתית" לטיפול בצעירים, עם "שמרטפיות" העוסקות בטיפול בזמן שהאחרות מלקטות מזון
, הצעירים גדלים לרוב במהירות, ומתחילים לעוף בתוך 2 עד 4 שבועות לאחר ההמלטה, נגמלים זמן קצר לאחר מכן
. מההנקה קצרה יחסית, אך תובענית מבחינת חילוף חומרים

. תוחלת החיים ואריכות ימים
. תוחלת החיים של העטלפים ארוכה בצורה מפתיעה. יונקים גדולי גוף מאריכי חיים יותר מיונקים קטנים
. העטלפים הם הקבוצה היחידה של יונקים שלא תואמים את מערכת היחסים הזאת
. למרות העובדה שעטלפים הם בדרך כלל יונקים קטנים, עטלפים רבים יכולים לחיות מעל 30 שנים בטבע
. לפחות פי 3.5 יותר מיונקים אחרים בגודל דומה
. יש כמה השערות להסביר את תוחלת החיים הארוכה של העטלפים
. א. במצב שינה או קהות חושים יומי עשוי להגביל הוצאת האנרגיה ומאפשרת להם להאריך חיים
, ב. חוסר לחץ טריפה על מבוגרים עשויים גם לאפשר לעטלפים לחיות חיים ארוכים. יחסית לגודלם
. ג. שיעורי הפריון הנמוכים והמלטה של גור אחד או שניים בשנה, תורמים אף הם

. התנהגות
המשותף לכל העטלפים היא היכולת לעוף. זו הקבוצה היחידה בקרב היונקים שיש להם את היכולת
. הזו למרות שיש יונקים הגולשים ודואים. יכולת זו תלויה בגודל וצורת הכנפיים יחסית למסת גופם
זו גם הסיבה שלמינים שונים של עטלפים יש סגנון מעוף שונה. מינים בעלי כנפיים גדולות ורחבות
מאפשרות להם לעוף לאט אבל עם יכולת תמרון גבוהה. התנהגות זו של מעוף שימושי לטורפי חרקים
. המתחמקים ומתמרנים בתוך יער צפוף בלילה. מינים אחדים עם משטח כנפיים רחב יכולים אפילו לרחף
התנהגות זו שימושית במיוחד עבור עטלפים הניזונים מאבקה או צוף של פרחים. מינים אחרים בעלי כנפיים
ארוכות וצרות יעילות להשגת מהירויות גבוהות, אך מגביל את יכולת התמרון. בין שתי תכונות מורפולוגיות
. אלו של הכנפיים המייצגים את קצוות הרצף, לרוב המינים מורפולוגית הכנף נמצא בין הקטבים האלה
עטלפים רבים חיים בקבוצות, בעוד שכמה מינים חיים בנפרד. לעתים קרובות, עטלפים מקננים במושבות
בחלק כלשהו של השנה. החיים במושבה משרתים פונקציות רבות. אחת המטרות העיקריות של החיים
. בקבוצת - צבירת חום. לעטלפים קטנים יש קצב חילוף חומרים גבוה, כך ששימור חום חיוני להם מאוד
עטלפים רבים ישנים במהלך החורף כדי לחסוך באנרגיה. התגודדות יחד בעת מנוחתם יכול לצמצם עוד
יותר את איבוד חום הגוף. ישנם עטלפים המקננים ביחד בקבוצות של כמה עשרות. ויש קבוצות למשל
. המקננים במערות בקבוצות של עשרות ומאות אלפי פרטים Tadarida

. התמצאות ותקשורת
התמצאות במרחב בעזרת גלי קול זה המאפיין של העטלפים. הנווט בסביבה כדי למצוא מזון. והתקשורת נעשה בתדרים
. שאוזן האדם אינה יכולה לשמוע. הקולות האלה מוחזרים בצורת הדים, משך ומבנה הקולות יכולים להשתנות מינים
אחדים משתמשים בהשמעות קצרות (2 עד 5 אלפיות השנייה) ובשיעור גבוה של תדירויות, בעוד שמינים אחרים
משתמשים בהשמעות ארוכות יותר (כ-20 אלפיות השנייה), אבל שומעים בתדירות נמוכה. מאפיינים אלו יכולים להשתנות
בתוך ובין מינים. הבדלים במאפייני התדירות ומשכה יכולים להשפיע על היכולת של התמצאות בסביבה ולייצר הדים מן
האובייקטים בגדלים שונים, צורות במרחקים שונים. כתוצאה מכך, מבנה ההתמצאות בשטח יכול לחשוף לא מעט על
האקולוגיה ועל האסטרטגיה של ליקוט המזון. אולי ההבדל התפקודי הגדול בין הראיה הפיזית ובין התמצאות בסביבה
. בעזרת תהודה מתבטאת בזה שהראיה היא מצב פסיבי של תפיסה, בזמן שהתהודה היא מצב פעיל של תפיסה
. ראיה מסתמכת על מקורות חיצוניים של אנרגיית אור. התהודה שונה, ספק האנרגיה הוא בעל החיים בעצמן
לעטלפים יש שליטה מוחלטת על סוגי הקול שהם מייצרים, ויכולים להפגין רמה גבוהה של שליטה על סוגי האובייקטים
. שהם קולטים. מבנה התהודה משתנה בין המינים ובתוכם, ההבדלים משקפים וריאציה של בתי הגידול והמזון שהם מחפשים
עטלפים יכולים גם להשתמש ב "תהודה פסיבית". לדוגמא גילוי ואיתור טרף מגלי קול שנוצר ע"י צפרדעים או קול שמשמיעה
. חיפושית בהליכה על החול. עטלפים מתקשרים אחד עם השני במגוון של דרכים, ויכולים לשמוע ולפרש את התהודות של
. עטלפים אחרים, יש מעט עדויות כי שיחות אלה משמשות ישירות לתקשורת בין העטלפים. קולות התקשורת רובם נשמע לאוזן
האנושית. מינים אחדים משתמשים ברפרטואר מגוון של קולות "חברתית", אשר יכולה להיות שימושית בקרב המין עצמו או
. תקשורת בין אם לגורה

. הרגלי מזון
כקבוצה, עטלפים אוכלי מגוון רחב של סוגי מזון. רוב המינים אוכלי חרקים והליקוט נעשה
, תוך כדי מעוף או מעל פני השטח. מינים אחדים ניזונים מאכילת פירות, נקטר, או אבקת פרחים
, בעיקר אלו החיים באזורים טרופיים. כמה ממיני עטלפים אוכלים בעלי חוליות כמו צפרדעים
Myotis vivesi ו Noctilio leporinu מכרסמים, ציפורים ועטלפים בני מין אחר. בני המין
. מתמחים בציד דגים. שלושה מינים של עטלפים, (הערפדים), מתקיימים אך ורק על הדם של חולייתנים אחרים
אמנם רוב הסיפורים הקשורים ב "ערפדים" מקורם במיתוסים של העולם הישן, אך ערפדים הניזונים מדם נמצאים
אך ורק בעולם החדש, קרי אמריקה. הערפדים שותים את הדם באמצעות החותכות החדות שלהם. הם מבצעים חתכים
בעור הטרף ומשתמשים בנוגד קרישה הנמצא ברוקם כדי לשמור על זרימת הדם בזמן האכילה. רק אחד מתוך שלושת
המינים אלה ניזון מדמם של יונקים,שני המינים האחרים מתמחים בשתיית דם ציפורים. למרות שהעטלפים נוטים להתמחות
. בדיאטה מסוימת, עטלפם אוכלי פירות כוללים במזונם גם פרוקי רגלים. לפחות אחד המינים החי בניו זילנד הוא אוכל כל


. טורפי עטלפים
מחקרים מעטים בדקו את ההשפעות של טורפים על אוכלוסיות העטלפים. רוב מידע מסוג זה בא מתוך התבוננו, נקודתית
באירועי טריפה או ראיה בזמן הסתלקות עטלפים מטורפים. המינים שידוע כי הם אוכלים עטלפים הם ינשופים ועופות דורסים
בעיקר ניצים, יונקים שונים, עטלפים אחרים, ונחשים. עטלפים פגיעים ביותר בזמן אחיזתם בכיפת המערה בעת מנוחת היום או
בצאתם בקבוצות גדולות בשעות הערב המוקדמות. טורפים כמו נחשים או נצים לעתים קרובות ממתינים ליר כניסות המערות
. בין הערביים בזמן עזיבת המערות. הצעירים נטרפים לרוב כאשר הם נופלים על קרקע המערה ועדין לא מסוגלים לעוף
. עטלפים בודדים המעופפים בחשכת הלילה הם כנראה קשים ללכידה, אפילו לינשופים אשר עפים לאתר טרף ולוכדים אותו בחשכה
. Vampyrum spectrum ו Chrotopterus כמה מיני העטלף התמחו בלכידת עטלפים אחרים, אלה כוללים עטלפי העולם החדש המינים :
. Megaderma ושני מינים של העולם הישן בני הסוג:

. העטלפים במערכת האקולוגית
בגלל הצרכים המטבוליים הגבוהים שלהם הם צורכים דיאטות מגוונות, עטלפים יכול להשפיע על הקהילות שבהן
הם חיים במגוון דרכים: הם מאבקים פרחים ומפזרים זרעים במיוחד ביישובים טרופיים. כמו כן, עטלפים אוכלי חרקים
עשויים להגביל באופן ניכר את אוכלוסיות הטרף שלהם. השפעתם רבה בקהילות רבות, במיוחד באזור הטרופי שבו הם
נמצאים בשפע ובמגוון רב. העטלפים קשורים בהרבה סוגי טפילים פנימיים וחיצוניים. הם ידועים כנושאי חיידקי מלאריה
, שונים אבל לא כאלו הפוגעים באדם. אצל מספר מינים נמצאו חיידקים של מחלת השינה. בנוסף הם מארחים קרציות
. קרדיות, פרעושים וזבובים

. חשיבותם החיובית לאדם
למרות שאנשים רבים רואים בעטלפים בעלי חיים מזיקים, עטלפים ממלאים תפקידים מרכזי באקולוגיה לטובת
. האדם בדרכים רבות. מינים רבים של חרקים מעבירי מחלות ומזיקים לחקלאות משמשים טרף לעטלפים
בנוסף, הגואנו (לשלשת) משמש לעתים קרובות כדשן ליבולים חקלאיים. טונות רבות של גואנו נאסף מדי שנה
. במערות עטלפים ומשמשים את החקלאים המקומיים שם הם מצטברים בכמויות גדולות
עטלפי הפרות הם מפיצים חשובים של זרעים, ועוזרים לגוון את הצמחייה באזורים הטרופיים. עטלפים אוכלי
האבקה וצוף הם מאבקים חשובים, כמה מהצמחים שהם מאביקים חשובים מבחינה כלכלית ל אדם, כגון אגבה
לפעמים משמשים מזון לבני אדם. לאחרונה, עטלפי הערפד משמשים pteropodids ובננות. עטלפים גדולים יותר, כמו
למחקר רפואי חשוב. עטלפים אלו נחשבים בדרך כלל כאיום משמעותי על האינטרסים של האדם משום שהם
"Desmoteplase" בקביעות מעבירים את הכלבת לבקר ולפעמים לאדם. עם זאת, החלבון נוגד קרישה ברוק שלהם
. נחקר במאמץ לסייע במניעת קרישי דם אצל בני אדם, כגון אלה הגורמים לשבץ

. עטלפים כמזיקים לאדם
למרות שהעטלפים נתפסים לעתים קרובות כאיום על האינטרסים של האדם מאשר הם באמת, הם עלולים להשפיע
לרעה על בני אדם לפחות בשתי דרכים. מינים אחדים מקננים בדירות אדם ויכולים להיות מטרד. זה נכון במיוחג אם מושבה
גדולה המתמקמת בבית. ראשית הם מייצרים כמות רבה של גואנו וריח לא נעים. העטלפים גם נשאים של חיידקי כלבת
ע"י כך הם יכולים להעביר את המחלה, כולל לבני אדם ובעלי חיים ביתיים. עטלפים ערפדיים, לעומת זאת מעבירים על
בסיס קבוע את המחלה וגורמים לנטל כלכלי גדול לתעשיית הבקר באזורים הטרופיים של העולם החדש. הכלבת
. מועברת דרך רוק ונוזלי גוף אחרים של עטלפי הערפד

. כמעט 240 מינים נחשבים מאוימים על ידי האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע Chiroptera כ -25% מהמינים בסוג
נוטים להיות בסיכון גבוה יותר מאשר Megachiropterans .לפחות תריסר מינים כבר נכחדו בתקופה האחרונה
כ 34% ו -22% של המינים, בהתאמה, אבל שתי הקבוצות עומדות בפני איומים משמעותיים מפני אובדן ,microchiropterans
בתי הגידול – פיצול, הרס, או הפרעות שונות. אתרי הקינון זו הבעיה העיקרית עבור העטלפים. שימוש בחומרי הדברה בעקיפין
. פוגע בעטלפים ע"י צמצום בכמות החרקים המשמשים למזונם
בשנים האחרונות, הציבור הרחב הפך יותר ויותר מודע על תפקידם המועיל של עטלפים הנוטלים חלק במערכות האקולוגיות
ועל הייחוד המדהים והיסטורית החיים שלהם. שפע של מחקרים מוכיחים עכשיו שעטלפים הם מרכיב חיוני במערכות אקולוגיות רבות
ומשמשים משאב חשוב לבני אדם. המאמצים להגן על עטלפים גדלו. לדוגמה, במערות רבות המשמשות ללינת עטלפים הותקנו שערים
. המאפשרים גישה על ידי עטלפים, אך לא על ידי בני אדם
. הרבה אנשים הציבו בחצרות הבתים בתי גידול לעטלפים בדומה לבתי גידול לציפורים , במקום לסלק את העטלפים מבתיהם בשכונות המגורים

מיני העטלפים בישראל
Megachiroptera א. תת-סדרת עטלפים גדולים
Pteropodidae משפחת עטלפי פרי
Rousettus aegyptiacus (1 עטלף-פרי מצוי
Microchiroptera ב. תת-סדרת עטלפים קטנים
Craseonycteridae משפחת עטלפי דבורה
Emballonuridae משפחת אשמניים
Taphozous nudiventris .אשמן ערום-בטן 2
Taphozous perforatus haedinus .אשמן מצרי 3
Furipteridae משפחת פוריפטריים
Megadermatidae משפחת מגדרמיים
Molossidae משפחת אשפיים
Tadaridateniotis ruppelli .אשף 4
Mormoopidae משפחת שפתניים
Mystacinidae משפחת מיסטציניים
Myzopodidae משפחת מיזופודיים
Natalidae משפחת נטליים
Noctilionidae משפחת עטלפי הדגים
Nycteridae משפחת לילניים
Nycteris thebaica .5 לילן
Phyllostomidae משפחת זיזפיים
Rhinolophidae משפחת פרספיים
Rhinolophus ferrum-equinum .6 פרסף גדול
Rhinolophus clivosus acrotis .7 פרסף הנגב
Rhinolophus blasii blasii . 8 פרסף מצוי
Rhinolophus euryale judaica .9 פרסף בהיר
Rhinolophus mehelyi .10 פרסף חור
Rhinolophus hipposideros minimus .11 פרסף גמדי
Asellia tridens .12 פרספון
משפחת יזנוביים Rhinopomatidae
Rhinopoma microphyllum .13 יזנוב גדול
Rhinopoma hardwickei eystops .14 יזנוב קטן
משפחת דיסקתיים Thyropteridae
משפחת נשפוניים Vespertilionidae
Myotis myotis macrocephlicus .15 נשפון גדול
Myotis blythi omari .16 נשפון מצוי
Myotis matterei hoveli .17 נשפון דק-אזן
Myotis capaccinii bureschi .18 נשפון הגדות
Myotis emarginatus .19 נשפון פגום-אזן
Miniopterus schreibersi pulcher .20 כנפון
plecotus austriacus christiei .21 אזנן
Otonycteris hemprichi jin .22 אדנן
Pipistrellus kuhli ikhwanius .23 עטלפון לבן-שולים
Pipistrellus pipistrellus .24 עטלפון אירופי
Pipistrellus bodenhimeri .25 עטלפון בודנהימר
Pipistrellusruppelli .26 עטלפון ריפל
Pipistrellus savii caucasicus .27 עטלפון סאבי
Eptesicus serotinus .28 אפלול מצוי
Eptesicus innesi .29 אפלול הנגב
Nyctalus noctula lebanoticus .30 רמשן לילי
Barbastella leucomelas .31 בלומף שחור
HOME בית