י52 אנפית גמדית
Little Bittern
Little Bittern
Little Bittern
Ixobrychus minutus
Ixobrychus minutus
Ixobrychus minutus:אנפית גמדית
, האנפה הקטנה ביותר. במעופה מתבלט הניגוד בין הצבע הכהה לבהיר בכנף
. והכתם הלבן הניכר בכנפה, מיחד אותה משאר האנפות
, הנקבה חומה בעלת קדקוד ועורף שחורים, הכתם על הכנף אינו בולט
. הצעירים דומים לנקבה. מעופה מהיר, ועובר לגלישה לסרוגין
, עוף מסתתר, אך לפעמים מטפסת על קנים כאילו היתה קנית ענקית
. ולעיתים קופאת על מקומה בעמידה זקופה כאנפה מסורטטת
. בית גידולה סבכי ביצות ומקווי מים מתוקים
. בארץ עוברת אורח נדירה ומקננת נדירה, במרכז ובצפון
...האנפה למינה....נזכרת בין העופות הטמאים בספר ויקרא י"א 19
Subspecies and Distribution.
I. m. minutus C S Europe N Africa, E W Siberua to Iran and India.
I. m. payesii Africa Sof Sahara.
I. m. podiceps Madagascar.
I. m. novaezelandiae New Zealand.
I. m. dubuius Australia, New Guinea.
Descriptive notes.
35 cm, 120 gr, wingspan 55 cm. legs variable shade of yellow or green. Base of bill and lores range in colour from lemon yellow to orange yellow.
Female can have more contrasted plumage. Juvenile as adult female, but more heavily streaked overall.
Races separated on measurements and coloration of head, neck and upperwing.
Habitat.
From dense forest to deserts and from lowlands to hills.
Fresh water, areas with aquatic vegetation or on forested margins of shallow rivers, streams, pools, ponds, lakes, swamps and mangroves.
Food and Feeding
Very varied diet, including Fish, frogs, spiders, small reptiles and birds.
Feeds around dawn and dusk but can feed during day.
Mainly feeds alone like all Ixobrychus, by standing motionless or "walking slowly" partially hidden amidst vegetation.
Breeding.
May-Jul in Palearctic and India, in tropical Africa related to rains in Australia Oct-Jan.
Nest in aquatic vegetation but alternatively low in bushes or trees, reedbeds.
2-9 eggs, incubation 16-21 days. chicks have redish buff down with below.
Movements.
Post-breeding dispersal in all directions also migrates S from Palearctic towards tropical Africa, the migration mostly nocturnal but can be diurnal. Populations of Middle East partly sedentary with in flux in winter.
In Australia moves from S to N Australia apparently sedentary.
Status and Conservation.
Not globally threatend. Has declined since middle of century in parts of W Palearctic.
Israel. In Israel subspecies I. m. minutus. uncommon to quite common passage migrant, very rare over winter also scarce summer visitor and quite rare breeder mainly in north.

N. n. nycticorax
(in Israel)

N. n. nycticorax

N. n. hoactli

N. n. hoactli

HOME NEXT