י44) לבנית כהה
Black Heron
Black Heron
Black Heron


Egretta ardesiaca
Egretta ardesiaca
Egretta ardesiaca:לבנית כהה
השחורה מבין הלבניות. גודלה כ42-65 ס"מ, נוצות התעופה
. רחבות ומתאמות גם לשיטת הציד המיוחדת שלה
, היא פורשת את כנפיה בצורת אפריון ומצילה את שני צידי גופה
. ע"י כך מושכת את הדגים
. בית גידולה משתרע במרכז ומזרח אפריקה ועד דרומה ומדגסקר
. בית חיותה אזורים עם מים נקיים, שולי אגמים רדודים וביצות
. בישראל מבקרת אקראית ונדירה ביותר
. ...האנפה למינה....נזכרת בין העופות הטמאים בספר ויקרא י"א 19
Subspecies and Distribution.

E. a. alba C Europe to C Asia to Iran. winter N C Africa, C China and Korea.
E. a. modesta India, Japan, Korea S, Indonesia to Australia.
Egretta ardesiaca Africa S of Sahara except Congo, found in Madagascar.
Descriptive notes.
60 cm; the blackest of Egretta.
Broad flight feathers are special adaptation to feeding technique, dense, shaggy nuchal crest.
Feet red courtship, the tarsi remain wholly black.
Juvenil duller and browner and lacks long plumeg.
Habitat.
Common on fresh waters, shallow lake sides, ponds, flooded plains, marshes, alcaline lakes, mangroves and tidal flats.
Food and Feeding
Fish, crustaceans and aquatic insects.
Catches prey by means of characteristic "Canopy Feeding" (were the bird stretches its wings forwards until they touch and form a canopy over its head, with the tips fo the wings reaching the surtace of the water. That enable the birds to localize Their victims more easily.
Breeding.
Generally around onset of rains and period of flooding.
Colonial nests mixed with other herons, ibises, cormorants or darters. Nes of sticks usually up to 6 m up tree.
2-4 eggs chicks have dark grey down.
Movements.
Sedentary, some local movements.
Status and Conservation.
Not globally threatend. Abundant in Africa.
Israel. In Israel subspeciesEgretta ardesiaca accidental visitor one observed near Eilat on 1982.

Egretta ardesiaca
(in Israel)

Egretta ardesiacaHOME NEXT