י48 אנפית בקר
Cattle egret
Cattle egret

Bubulcus ibis
Bubulcus ibis
Bubulcus ibis:אנפית הבקר
. גוצה וקטנה מהליבנית הקטנה, נראית לבנה כולה בגיל צעיר, בלבוש החורף ובמעופה
. בעונת הרביה, הקודקוד, החזה והגב נצבעים בצבע חום והרגלים אדומות
. מחוץ לעונת הרביה הרגלים ירקרקות כהות. המקור צהוב ובסיסו אדום
. בזמן הקינון משמיעה קולות גרוניים שונים. בטתולה 2-6 ביצים ירקרקות כחולות
. מלקטת מזון גם בחברת יונקים גדולים
בארץ עוברת אורח וחורפת מצויה ביותר. ישנן גם יציבות המקננות על עצים במספר
. מושבות בצפון ובמרכז הארץ
. האנפית היא ציפור הלאומית של בוטסואנה
...האנפה למינה... נזכרת בין העופות הטמאים בספר ויקרא י"א 19
Subspecies and Distribution.
B. i. ibisIS Africa SW Europe to Caspian Sea, N C S merica.
B. i. seychellarum Seychelles.
B. i. coromandus S E Asia to Australia and New Zealand.
Descriptive notes.
52 cm, 370 gr, wingspan 95 cm. Stubby and shorter bill than the other egrets.
Bare parts brighter during courtship, non-breeding adult has duller bare parts and little or no reddish buff. Juvenile as non-hreeding adult, with blackish legs. Race coromandus larger, with longer heavier bill and longer legs. schistacea, and also longer in former.
Habitat.
Meadows, fresh water swamps, rice fields.
Least aquatic of herons, occurring regularly in wet pastures, dry, arable fields, can remain for long periods in dry land far from water, sometimes in suburban zones or even in towns.
Food and Feeding
Aquatic insects, locusts, grasshoppers and crustceans, also frogs, molluscs, fish, lizards, small birds and rodents
active feeder frequently followin cattle large mammals or tractors. Most successful when "walking slowly" following cattle.
Diurnal, one of most gregarious of all herons.
Breeding.
Apr-May in N America, Apr-Jul in Palearcric, Sep-Feb in Australia, all year round in tropics.
Colonial often with other speceis. Nests in reedbeds, bushes or trees up to 20 m, sometimes in cities, not necessarily near water.
2-5 eggs incubation 22-25 days, chicks have white down.
Movements.
Extensive post-breeding dispersal. Many populations in tropical parts of America, Africa and Asia essentially sedentary.
Birds breeding between Turkey and Caspian Sea apparently migrate to Middle East, Arabia and Iran. N America move to E c America, sw move mainly to Mexico. Birds ringed in Japan recovered in Philippines, others ringed in Taiwan. Australia populations migratory to Tasmania and New Zealand.
Status and Conservation.
Not globally threatend. Has undergone enormous expansion this century.
Israel. In Israel subspecies B. i. ibis very common resident in north and central Israel.

B. i. ibis
(in Israel)

B. i. ibis

B. i. seychellarum

B. i. coromandus

HOME NEXT