י63) אווזון קטן


Lesser Whistling-duck
Lesser Whistling-duck
Lesser Whistling-duck


Dendrocygna javanica
Dendrocygna javanica
Dendrocygna javanica:אווזון קטן
, המין שנראה בארץ הוא הקטן מבין ברוזי העצים
. צבעו כצבע האגוז ומסביב לעיניו טבעות צהובות
. המתבגרים בהירים יותר
בית גידולו מקווי מים קטנים עטורי צמחיה עבותה
. המוקפת עצים המשמשים למנוחה
. מזונו צמחים וזרעים, מעשיר את מזונו בסרטני מים ושבלולים
. בארצנו מזדמן אקראי נדיר ביותר, נצפה וצולם בקיבוץ מעגן מיכאל
. ...רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר-אווזא... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Dendrocygna javanica Pakistan, India and Sri Lanka S E China and Taiwan through Indochina to Java.
Descriptive notes.
40 cm, 550 g. Smallest of the whistling-ducks.
Fairly uniform plumage, chestnut uppertail coverts, inconspicuous yellow eye-ring. juvenile duller.
Habitat.
Found on small bodies of shallow water with abundant marshy vegetation and surrounded by trees, used for roosting.
Food and Feeding
Mostly grasses, seeds and shoots of water weeds, but in contrast with other whistling-ducks, complemented with small molluscs, particularly freshwater snails.
Breeding.
Start of rainy period. Often in loose colonies, nest in trees, either in hollows or on disused nests of raptors or herons. 7-12 eggs, incubation 26-30 days.
Movements.
Mostly sedentary, except for northern Chinese population, which vacates breeding areas in winter. Resident birds in other zones may be subject to local movements related to water availability.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Abundant in much of range.
Israel. In Israel the subspecies Dendrocygna javanica Accidental visitor, one recorded and photographed at Maagan Mikhal.

Dendrocygna javanica
(in Israel)

Dendrocygna javanica

Dendrocygna javanica

Dendrocygna javanica

HOME NEXT