י73) קזרקה חלודית
Ruddy Shelduck
Ruddy Shelduck
Ruddy Shelduck
Tadorna ferruginea
Tadorna ferruginea
Tadorna ferruginea:קזרקה חלודית
, ברווז גדול דומה לאוז. צבעו חום כתום , הראש בהיר
. הזנב וקצות כנפיו שחורים. בזמן מעופו נראה כתם לבן בכנפיו
. לזכר פס שחור צר על צוארו, המקור והרגלים שחורים. ראש הנקבה בהיר
. בית גידולו חופי אגמים, נחלים, נהרות ולגונות
. בארצנו עובר אורח נדיר, מבקר חורף וקיץ בעבר דגר
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Tadorna ferruginea S E Europe to Mongolia. N W Africa, Ethiopia. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
65 cm, 900-1500 g. Female slightly smaller, lacking narrow black neck-ring, paler face. Juvenile duller with white upperwing coverts tinged sooty greyish head.
Habitat.
Favours a diversity of water bodies of brackish nature, in open country, with sparsely forested.
Food and Feeding
Mainly vegetarian especially grass, seeds, leaves and stims of plant also animal such as worms and locusts.
Forages mainly by grazing on pasture and arable land.
Breeding.
Mar-Apr, in single paers or loose groups.
.Nest of reed stems and grass, lined with down, on ground among vegetion in holes or in trees.
6-9 eggs, incubation 29 days. Chicks have dark brown down white below and spots on back. Sexual maturity 2 years.
Movements.
Asian population migratory. Movings Sto winter at lower latitudes of India.
Other populations sidntary or only dispersive, some old records vagrants in several parts of Europe.
Status and Conservation.
Not globaly threatened. Has declined markedly in W of range.
Israel. In Israel the subspecies Tadorna ferruginea Quite rare passage migrant and winter visitor, where formerly breed.

Tadorna ferruginea
(in Israel)

Tadorna ferruginea

Tadorna ferruginea

Tadorna ferruginea

HOME NEXT