י ברבר ( a74
Muscovy Duck
Muscovy Duck
Muscovy Duck
Cairina moschata
Cairina moschata
Cairina moschata:ברבר
. לא ניתן לטעות בו, הכתם הלבן שעל כנפיו משתנה עם הגיל
. הנקבה קטנה יותר. פניה מכוסים נוצות וחסרה את הגבשושיות על מקורה
. הצעירים חסרים את הזוהר הססגוני בנוצותיהם וחסרים את הצבע הלבן בכנפו
. בית חיותם אמריקה הטרופית ממכסיקו לפרו ואורוגוואי
, בית חיותם אזורים לחיים מכוסי עצים באקלים טרופי
. מעדיף עמקים לעיתים בלגונות וביצות. מזונו מעורב, צמחים, דגים וזוחלים
בארץ פליט תרבות, נתגלה לראשונה בגוש דן, כיום ניתן לראותו
. בבריכות דגים ברחבי הארץ
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Cairina moschata Tropical America from Mexico S to E Peru and N Uruguay.םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
66-84 em; 1100-4000 g. Unmistakable. Amount of white on upperwing-coverts varies with age. Female smaller with totally feathered face, lacking prominent knob on bill. Juvenile has considerably less iridescent plumage overall, and has little or no white on upperwing
Habitat.
Well wooded tropical wetlands, preferably in lowlands; occasionally on coastal lagoons or marshes. Breeds mostly by or near slow-flowing rivers.
Food and Feeding
Mixture of vegetable and animal foods. Roots, seeds, stems and leaves of grasses, sedges and aquatic plants, small vertebrates (fish, reptiles) and invertebrates (insects, arachnids, crustaceans), with special predilection for termites. Feeds by dabbling and upending in shallow water and by grazing on land.
Breeding.
nests in tree-hollows or cavities, with little or no down added. Generally 8-15 eggs. Incubation c. 35 days (captivity).
Movements.
Mainly sedentary, but subject to local movements linked with water availability during dry season, with occasional appearances outside normal breeding range. Has occurred in USA (Texas), Trinidad, coastal Peru and Buenos Aires Province, Argentina.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Widespread, but only locally common.
Israel. In Israel Cairina moschata First observation as a feral was on 1990 in Tel Aviv area. Now they observe in some fish pond in all the country.

Cairina moschata
(in Israel)

Cairina moschata

Cairina moschata

Cairina moschata

HOME NEXT