י77) שרשיר מצויCommon Teal
Common Teal
Common Teal

Anas crecca
Anas crecca
Anas crecca:שרשיר
. הקטן בברוזי האזור, מעופו מהיר ומתלהק בלהקות גדולות
. ראש הזכר ערמוני, כתם ירוק מתמשך מעינו התחום בקו צהוב
. בשעת מנוחה בולט קו לבן הנמשך מעל כנפו
. הנקבה דומה לנקבת הברכיה אלא שהיא קטנה ממנה ודגל כנפה שחור וירוק
. לצעירים מקור ורוד
. בית גידולו ביצות ומקוי מים מתוקים, עומדים או בעלי זרימה איטית
. המוקפים בצמחיה עבותה. בחורף נמצא באגמים, שפכי נהרות וחופי ים
. בארץ עובר אורח וחורף מצוי בשפע
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
A. c. crecca N C Palearctic.
A. c. nimia Aleutian Is.
A. c. carolinensis Nearctic.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
38 cm, 350 g. Male has eclipse plumage. Juvenile resembles female but with spots on belly buff markings on uppertail.
Subspecies separated according to size and coloration differences, carolinensis differentiated, with black line along flanks, white vertical line between breast and flanks and thinner cream colored line delimiting facial pattern.
Habitat.
Various types of freshwater or brackish wetlands, particularly shallow with abundant vegetation.
Food and Feeding
Mainly aquatic vegetarian, leaves, stems, roots and seeds during winter months. Many aquatic invertebrates in spring and summer.
Feeds by dabbling, head-dipping, diving in shallow water and filters mud.
Breeding.
Mar-May, in single pairs or loose groups.
Nest is deep hollow in ground, lined with leaves and down, hidden among vegetation.
8-11 eggs, incubation 22 days. Chicks have dark brown down, yellow below. Sexual maturity 1 year.
Movements.
Migratory, northernmost breeding birds movings S to winter at lower latitudes, but breeders of mor temperate regions mostly sedentary.
Status and Conservation.
Not globaly threatened. Widespread and fairly abundant, one of most abundant ducks.
Israel. In Israel the subspecies A. a. crecca Very common passage migrant,winter and summer visitor. Throughout country.

A. c. crecca
(in Israel)

A. c. crecca

A. c. crecca

A. c. carolinensis

HOME NEXT