י78) שרשיר הכףCape Teal
Cape Teal
Cape Teal

Anas capensis
Anas capensis
Anas capensis:שרשיר הכף
. נמנה על הברווזים המסננים, מנומר בכתמים חומים
. לנקבה ראש כהה במקצת. הצעירים דומים לבוגרים
בית גידולו לגונות רדודות ומלוחות, לפעמים בנהרות
. של מים מתוקים וחופי ים
. מזונו חסרי חוליות החיים במים ודו חיים
. בארץ מזדמן אקראי נדיר ביותר
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Anas capensisSudan, Ethiopia to N Africa and Namibia. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
45 cm, 300-500 g. Colors fairly variable and can seem greenish grey. Female with somewhat duller bill, and slightly darker head without traces of crest on nape. Juvenile as adult.
Habitat.
Preference for shallow lagoons of brackish or saline waters. Also in fresh water, on rivers and by coast.
Food and Feeding
Mainly aquatic invertebrates and small amphibians, also vegetarian matter: leaves, stems, roots and seeds.
Forages during day by swimming, dabbling, head-dipping and diving in shallow water.
Breeding.
According to locality and extent of rainfall. In single pairs.
Nest is deep hollow in ground, lined with a thick layer of down, hidden among vegetation.
7-11 eggs, incubation 28 days. Chicks have smoky grey down whitish below.
Movements.
Sedentary, though may wander widely during droughts and appear well outside normal range.
Status and Conservation.
Not globaly threatened. Widespread and fairly abundant.
Israel. In Israel the subspecies Anas capensis Accidental, very rare.

Anas capensis
(in Israel)

Anas capensis

Anas capensis

Anas capensis

HOME NEXT