י82) קרקירGarganey
Garganey
Garganey

Anas querquedula
Anas querquedula
Anas querquedula:קרקיר
. אחד הקטנים שבין הברוזים המסננים
. הזכר ניכר ב"גבה" הלבנה. לקדמת כנפיו צבע כחול אפור
. הנקבה בהירה ומנומרת ובולטים בה הגרון הלבן והגבה הבהירה
. מקור הזכר שחור ושל הנקבה אפרפר
, בית גידולו ביצות ומקווי מים מתוקים עומדים או זורמים לאיטם
. ובגדותיהם צמחיה עבותה
. בארצנו עובר אורח מצוי, מבקר חורף וקיץ נדיר דוגר באקראי
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Anas querquedula Palearctic. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
38-41 cm, 300-500 g. wingspan 70 cm. Green speculum, with white line along front. Male has eclipse plumage. Female has duller upperwing and whitish belly. Juvenile resembles female but has finely streaked and spotted ventral parts.
Habitat.
Preferably inland on swampy meadows, flooded fields and shallow freshwater marshes and small lakes with abundant emergent vegetation.
Winters in coastal marshes or lagoons also at sea.
Food and Feeding
Green part of aquatic plants and grass , leaves, stems, roots and seeds, Many terrestrial and aquatic invertebrates, amphibians and some small fish.
Feeds by dabbling and picking from surface also upends in shallow waters.
Breeding.
Apr-May, in single pairs.
Nest is depression lined with feathers and down, hidden among vegetation on ground near water.
9 eggs, incubation 21-23 days. Chicks have dark brown down above, yellowish below. Sexual maturity at 1 year.
Movements.
Migratory. Wintering chiefly in sub Saharan Africa, Iceland, Hawaii, S E Asia. Has occurred in Azores, Iceland, Hawaii and Aleutian Is.
Status and Conservation.
Not globaly threatened. Common to abundant.
Israel. In Israel the subspecies Anas querquedula Common passage migrant, rare winter and summer visitor, very rare casual breeder.

Anas querquedula
(in Israel)

Anas querquedula

Anas querquedula

Anas querquedula

HOME NEXT