י64) ברבור מצוי


Mute Swan
Mute Swan
Mute Swan


Cygnus olor
Cygnus olor
Cygnus olor:ברבור מצוי
, הבוגר ניכר במקורו הכתום שתפיחה שחורה בבסיסו
בצוארו המעוקל ובמנהגו לטפוח בכנפיו בשעת מעופו
. וזקיפת זנבו בשעת שחיה
. בית גידולו מקווי מים מתוקים באזורים שטוחים, לגונות ונהרות
. מזונו צמחים ויצורים אמפיביים
. בארץ עובר אורח ומבקר חורף נדיר
...ברבורים אבוסים... מלכים א' ה' 3
Subspecies and Distribution.
Cygnus olorBritish Is, C N Europe to china. Feral populations in N America, S Africa and Australia and New Zealand.
Descriptive notes.
150 cm, 6,5-15 kg, wingspan 240 cm. Female smaller and less knob on bill.
Juvenile can be white but normally has variable amounts or brownish feathers and small knob on bill.
Habitat.
Found in a variety of lowland freshwater marshes, lagoons and rivers. Has adapted to living close to man, now occupying many artificial water bodies, like park lakes, reservoirs, gravel pits, etc.
Food and Feeding
Primarily leafy parts of aquatic vegetation and grain, grasses, small amphibians and aquatic invertebrates.
Feeds mostly by dabbing on water surface and upending, seldom diving.
Breeding.
During the local spring, generally in isolated pairs in well-defended territories.
Nest is large mound of vegetation, floating on water or among reeds.
5-7 eggs, incubation 35 days. Chicks have grey down above, white below. Sexual maturity 3 years old.
Movements.
European and feral popu;ations mostly sedentary, males defending territory for most of year.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Range increasing due mainly to establishment of feral populations.
Israel. In Israel the subspecies Cygnus olor Passage migrant and winter visitor.

Cygnus olor
(in Israel)

Cygnus olor

Cygnus olor

Cygnus olor

HOME NEXT