י83) מרית צפוניתNorthern Shoveler
Northern Shoveler
Northern Shoveler

Anas clypeata
Anas clypeata
Anas clypeata:מרית
. ניכר במקורו דמוי הכף למזיגת מרק ומכאן שמו
. ראשו מורכן בצורה אופינית בזמן מנוחה או שחיה
צבעו כהה, ראשו ירוק, החזה לבן, צידי הגוף ערמוניים
. וקדמת הכנף כחלחלה
. היחיד מבין הברווזים המסננים שעיניו צהובות
. הנקבה דומה לנקבת הברכיה נבדלת במקורה הכבד ודגל כנפה הכחול
, בית גידולה מים מתוקים או מלוחים במקצת בפנים היבשת ובקרבת הים
. נמצאת גם בביצות שבשפלות העטורות צמחיה מרובה
. בארץ עובר אורח וחורף מצוי
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Anas clypeata Palearctic and Nearctic. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
45-55 cm, 400-1000 g. wingspan 70-85 cm. Green speculum, with light blue upperwing coverts and orange legs.
Female similar to that of A. platyrhynchos except in bill and upperwing. Juvenile resembles, female, though darker above and with a duller upperwing.
Habitat.
Variety of shallow, freshwater wetlands, preferably well vegetated lakes and marshes with muddy shores in open country.
Winters on brackish lagoons and tidal mud flats.
Food and Feeding
Varied diet, Green part of aquatic plants and grass , leaves, stems, roots and seeds, Many terrestrial and aquatic invertebrates and insects.
Feeds by dabbling and water filtering from surface, head dipping and upending also dives in shallow waters.
Breeding.
Apr-May, in single pairs.
Nest is depression lined with feathers and down, hidden among vegetation on ground near water.
9 eggs, incubation 21-23 days. Chicks have dark brown down above, yellowish below. Sexual maturity at 1 year.
Movements.
Migratory. S to winter at lower latitudes in USA, C America, Mediterranean basin, Middle East, India and S E Asia.
Status and Conservation.
Not globaly threatened. Widespread, common to abundant.
Israel. In Israel the subspecies Anas clypeata Very common passage migrant and winter visitor, rare summer visiter and very rare casual berrder. Over most parts of country.

Anas clypeata
(in Israel)

Anas clypeata

Anas clypeata

Anas clypeata

HOME NEXT