י84) ברווז משוישMarbled Teal
Marbled Teal
Marbled Teal

Marmaronetta angustirostris
Marmaronetta angustirostris
Marmaronetta angustirostris:ברווז משויש
. מבין כל הברווזים המסננים אין לו דגל כנף ברור. הזכר והנקבה דומים
, הברווז המשוייש דומה לנקבת השרשיר אבל גדול יותר
. בעל צוואר ארוך, אפרפר ופס עין בולט
. על רקע הלחיים הבהירות. נוצות הראש של הזכר ארוכות במקצת
. בית גידולו מקווי מים מתוקים או מלוחים במקצת, עטורי צמחיה עבותה
. חורף בשטחי מים גלויים ואף במקווי מים עונתיים באזורים יבשים
. בארץ עובר אורח, חורף ומקנן נדיר
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Marmaronetta angustirostris S Spain and N Africa through Middle East to W China. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
40-48 cm, 450-600 g. Light speculum with light colored spots.
Female with less evident crest on nape and often with a greenish yellow mark at base of bill. Juvenile is more uniform on underparts and has less distinctly mottled sides and upperparts.
Habitat.
Variety of freshwater or shallow brackish pools, and marshes with abundant vegetaion in arid country.
Food and Feeding
Varied diet, Green part of aquatic plants and grass , leaves, stems, roots and seeds, Many terrestrial and aquatic invertebrates and insects.
Feeds by mud-filtering from shore, dabbling at water surface and upending, also dives in shallow waters.
Breeding.
Apr-May, in single pairs.
Nest is depression on ground with grass lined with down among vegetation near water.
7-14 eggs, incubation 26 days. Chicks have dark fawn brown down above, pale yellowish below.Sexual maturity at 1 year.
Movements.
Dispersive and migratory. In winter can be found at a number of sites around Mediterranean basin, sub Sahara, Middle East and N W India.
Status and Conservation.
Vulnerable. Global estimation 20,000 birds. Increasingly fragmented range, still threatened by hunting and relentless habitat destruction.
Israel. In Israel the subspecies Marmaronetta angustirostris Quite rare local resident in Hula Valley and Golan, and quite rare passage migrant.

Marmaronetta angustirostris
(in Israel)

Marmaronetta angustirostris

Marmaronetta angustirostris

Marmaronetta angustirostris

HOME NEXT