י85) נטה אדומת-ראש
Red-crested Pochard
Red-crested Pochard
Red-crested Pochard
Netta rufina
Netta rufina
Netta rufina:נטה אדומת-ראש
. שייך לקבוצת הברווזים הצוללים, מקורו ורגליו אדומים
נבדל מהצולל החלודי הקטן ממנו בציצת ראשו. בשעת מעופו
, ניכר בכתם לבן באחורי הכנף. לנקבה צבע שחום אחיד ולחייה בהירות
. דומה לקטיפנית שחורה החסרה את הכתם הלבן בכנפה
. מסנן תוך השקעת מקורו וגופו במים כדרך הברווזים המסננים וגם תוך כדי צלילה
בית גידולו מקווי מים, אגמים ולגונות של מים מתוקים או מלוחים במקצת
. העטורים בצמחיה
. בארץ עוברת אורח נדירה וחורפת נדירה ביותר
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Netta rufina S E Spain and S France through Black Sea and Turkey to N W China.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
55 cm, 850-1300 g. wingspan 85 cm. Male has eclipse plumage, iris and bill red.
Female has characteristic pale sides of face and neck, contrasting with dark brown cap and hind neck, reminiscent of female Melanitta nigra, but paler with thinner, bicolored bill.
Juvenile very similar to female but darker with more mottled underparts.
Habitat.
Deep, large lakes and lagoons of fresh or brackish waters with abundant border vegetation, mainly inland in open country, sometimes near coast, on river deltas, estuaries and other marine habitats.
Food and Feeding
Vegetarian. Green part of aquatic plants and grass , leaves, stems, roots and seeds. Occasionally aquatic invertebrates and insects.
Feeds by diving, upending head-dipping and dabbling .
Breeding.
Apr-May, in single pairs.
Nest made of roots, twigs and leaves, lined with down, on ground with grass among vegetation near water.
8-10 eggs, (Sometimes parasitic, lays eggs in nests of other species) incubation 26 days. Chicks have olive brown down above, pale yellowish below. Sexual maturity at 1-2 years.
Movements.
Migratory. winters in Mediterranean basin, S W USSR, Middle East and N W India. Has occurred in Japan, Australia and N W Europe but perhaps some of these records better attributable to escapes.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Locally common.
Israel. In Israel the subspecies Netta rufina Very rare passage migrant accidental summer visiter.

Netta rufina
(in Israel)

Netta rufina

Netta rufina

Netta rufina

HOME NEXT