י86) נטה דרומית
Southern Pochard
Southern Pochard
Southern Pochard
Netta erythrophthalma
Netta erythrophthalma
Netta erythrophthalma:נטה דרומית
. בינונית בגודלה, בזמן מעופה בולט בכנפה פס לבן רחב
לזכר יש בליטה קטנה בפסגת ראשו. המתבגרים דומים לנקבות
. אבל קצה ראשם חום בהיר
, בדרום אמריקה מונצואלה ועד ארגנטינה erythrophthalma בית גידולו של תת המין
. מאתיופיה ועד לדרום אפריקה N. e. brunnea תת המין
, בית חיותה מקווי מים גדולים ועומדים, מפני הים ועד לרום של 3600 מ'
העשירים בצמחית מים
. בארץ נדירה ואקראית נצפתה לראשונה במשך חודשיים ב1998
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
N. erythrophthalma Venezuela, E Brazil to NE Argentina.
N. e. brunnea Ethiopia southwards to Cape Province. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
50 cm, 550-1000 g. Broad white wing-band, conspicuous in flight. Male has slight peak to rear of crown, has no eclipse plumage.
Juvenile resembles female, but top of head more brownish. Whitish eye-stripe less pronounced. Body coloration lighter brown..
Subspecies N. e. brunnea paler and browner.
Habitat.
Large bodies of rather deep, permanent, standing waters from sea-level to 2500 m in Africa.
Shallow marshes, lakes and pools with abundant submerged vegetation up to 3600 m in South America.
Food and Feeding
Chiefly seeds but also roots and vegetative parts of aquatic plants, grasses and sedges. Also aquatic invertebrates, like molluscs, insects, crustaceans etc'.
Feeds by diving, head-dipping and upending, and by dabbling on surface, often at water's edge.
Breeding.
Season variable according to locality and water levels. In single pairs. Nest is depression lined with grass, reed stems, down and some feathers, on ground or over water in thick vegetation.
5-15 eggs. Incubation 26-28 days. Chicks have olive brown above, yellow on underparts and face. Fledging 56 days.
Movements.
Mainly sedentary, but subject to some dispersive movements during local dry season. This particularly affects S African birds, which move N and concentratein areas of suitable habitat as far N as Kniya.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Locally common.
Israel. In Israel the subspecies N. e. brunnea Accidental visiter.

N. e. brunnea
(in Israel)
HOME NEXT