י92) ברווז קרחLong-tailed Duck
Long-tailed Duck
Long-tailed Duck


Clangula hyemalis
Clangula hyemalis
Clangula hyemalis:ברווז קרח
. ברווז-ים, צולל וקטן. לזכר זנב ארוך ומקורו קצר במיוחד
, בקיץ ראש הזכר, הגרון והחזה שחורים וכתם לבן גדול על פניו
. צידי הגוף והגחון לבנים
. בחורף הראש והצואר הופכים לבנים ועל הלחי כתם שחור
. לנקבה כתם כהה על הלחי, המקור אפור
, בית גידולו מים מתוקים או מלוחים, טונדרה ובחופים הארקטיים
. חורף בחופי ים ולעיתים רחוקות בפנים היבשת
. בארץ מבקר אקראי נדיר
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Clangula hyemalis Arctic coasts.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
40-60 cm, 650-800 g. Male has eclipse plumage, attained in winter brightest plumage, in summer, darker, with white of head and neck becoming dark brown, also acquires feathers similar to the female's on back.
Female is darker in summer, especially on face.
Juvenile resembles female, but has sides of breast dark brown and lacks brownish black mark on sides of face.
Habitat.
Breeds on small tundra lakes, pools, bogs, rivers and coastal sites of high Arctic. Winters mostly at sea, far offshore, but also inland in large, deep freshwater lakes or brackish lagoons.
Food and Feeding
Mostly marine invertebrates, molluscs, crustaceans also fish.
In fresh water, insects also a little plant material..
Feeds by diving.
Breeding.
May-Jun, in single pairs .
Nest is natural depression lined with surrounding plant material and down, on ground, among vegetation.
6 -9 eggs, incubation 24-29 days. Chicks have dark chestnut brown down above, and whith below .
Sexual maturity at 2 years.
Movements.
Migratory. winters at sea in northern regions, as far as Britain, South Carolina and Washington inUSA, and Korea.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Widespread and locally abundant.
Israel. In Israel the subspecies Clangula hyemalis Occasional and accidental winter visiter.

Clangula hyemalis
(in Israel)

Clangula hyemalis

Clangula hyemalis

Clangula hyemalis

HOME NEXT