י96) מרגון בינוניRed-breasted Merganser
Red-breasted Merganser
Red-breasted Merganser

Mergus serrator
Mergus serrator
Mergus serrator:מרגון בינוני:
. לזכר ציצית ניכרת, חזהו ערמוני בהיר וצידי גופו אפורים
, הנקבה דומה לנקבת המרגון הגדול אך קטנה ממנה
. ציצתה גבוהה יותר וגבה חום יותר
. בית גידולו בזמן הקינון, בעיקר חופי ים והקן על הקרקע
. בחורף מצוי יותר בשפכי נהרות ובים, ולעיתים רחוקות במקווי מים מתוקים
. בארץ עובר אורח נדיר בעיקר מבקר חורף
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Mergus albellus Sweden to E Siberia.
Kamchatka.
Mergus serrator N America to Greenland, Iceland and most of N Eurasia, from S Britain to Japan.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
70-85 cm, 750-1300 g. wingspan 70-85 cm. Male has eclipse plumage. Female resembles that of M. merganser, but crest and pattern of secondary different, white on throat reaches breast.
Juvenile resembles female, but with shorter crest and plumage generally darker grey.
Habitat.
Breeds on rather deep lakes and small rivers, often, but not necessarily, in wooded country. In winters mostly at sea, frequenting both inshore and offshore waters, estuaries bays, and brackish lagoons.
Food and Feeding
Fresh-water or marine fish, aquatic invertebrates and some plant material.
Feeds by diving, from surface after scanning with head submerged.
Breeding.
Apr-Jun, in single pairs or large groups, locally in colonies.
Nest made of grass lined down, on ground, gernerally well concealed.
8-10 eggs, incubation 31 days. Chicks have brownish down above, whith below.
Sexual maturity at 2 years.
Movements.
Migratory. winters along Atlantic and Pacific coasts of N America, Mediterranean basin, S USSR, E China, Korea and Japan.
Present all year round in much of Europe, Iceland and Greenland.
Males tend to remain closer to breeding grounds than females or immatures.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel. In Israel the subspecies Mergus serrator Very rare passage migrant, but particularly winter visitor.

Mergus serrator
(in Israel)

Mergus serrator

Mergus serrator

Mergus serrator

HOME NEXT