י67) אווז אחו


Bean Goose
Bean Goose
Bean Goose


Anser fabalis
Anser fabalis
Anser fabalis:אווז אחו
. אווז בינוני בגודלו. מקורו שחור בבסיסו וקצהו ופס כתום במרכזו
רגליו בצבע כתום בהיר. נוצות כנפיו העליונות צבועות בצבע חום כהה
. בדומה לאווז לבן-מצח, נבדל ממנו בקצות נוצותיו הלבנות
. A. f. rossicus לאווז האחו יש חמש תת מינים, בארץ נתגלה תת המין
. בית גידולו משתרע בטייגות והטונדרות מסקנדינויה ועד מזרח סיביר
בית חיותו אגמים, ברכות ונהרות, הנמצאים באזורים פתוחים של ביצות
. ואזורים חקלאיים ומכאן שמו
. מזונו מן הצומח בעיקר גרגרים שונים
. בארץ נתגלה לראשונה וצולם ליד אילת ב 16.3.2007 ע"י יהונתן מיירב
.
Subspecies and Distribution.
A. f. fabalis taiga from Scandinavia E to Ural Mts.
A. f. johanseni taiga and wooded tundra from Ural Mts to L Baikal.
A. f. middendoiffii taiga of E Siberia, E of L Baikal.
A. f. rossicus tundra of N Russia and NW Siberia, from Kanin to Taymyr peninsulas.
A. f. serrirostris tundra of NE Siberia, from Lena Delta to Anadyrland.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
66-90 cm, 3-4 kg, wingspan 140-175 cm. Juvenile as adult though duller and with less conspicuous light edging on mantle. Subspecies vary in colour and structure; two extremes are: rossicus, small, strong-billed with short neck and legs and middendoiffii, large, with longer neck and legs and more slender bill.
Habitat.
Breeds on lakes, pools and rivers in high Arctic or taiga zone, according to subspecies. Winters in open country, on marshes or agricultural land.
Food and Feeding
Mostly vegetarian; herbs, grasses and sedges. also berries during breeding season and grain, beans and potatoes in winter.
Generally forages on foot on dry land.
Breeding.
Starts May/Jun. In single pairs or loose groups; builds shallow nest of vegetation,
lined with down, in scrape in ground. Usually 4-6 eggs (3-8)
Incubation c. 27-29 days. Chicks have olive-brown down above, yellowish below.
fledging c. 40 days. Sexual maturity at 2-3 years.
Movements.
Migratory, winters mostly on coastal plains in NW and Central Europe and E Asia.
Sporadically in more southern latitudes during cold winters.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Widespread and numerous.
Israel. In Israel the subspecies A. f. rossicus Accidental, one fined and photographed in Eilat on 16.03.2007 by Jonathan Meyrav.

A. f. fabalis

A. f. fabalis

A. f. fabalis

A. f. fabalis

HOME NEXT