י68) אווז לבן-מצח
Greater White-fronted Goose
Greater White-fronted Goose
Greater White-fronted Goose
Anser albifrons
Anser albifrons
Anser albifrons:אווז לבן-מצח
. מצחו לבן רחב, ופסים רבים בגחונו, המקור ורוד
. המקור צהוב או כתום flavirostris לתת מין
. הרגלים כתומות. לצעירים לבוש חום אחיד, ראשם וצוארם בהירים
. בית הגידול טונדרה פתוחה ובקרבת ביצות, אגמים ונהרות
. מזונו העיקרי שורשים, עלים וזרעים
. בארץ עובר אורח ומבקר חורף נדיר בעיקר בצפון
... רבי בא בשם שמואל אווז אם אווז מדבר כלאים זה בזה ... כלאים לא' 3
Subspecies and Distribution.
A. a. albifrons N Ruaaia and Siberia from Kanin Peninsula to Kolyma.
A. a. frontalis E Siberia to Arctic Canada.
A. a. gambeli N W Canada.
A. a. elgasi S W Alaska.
A. a. flavirostris W Greenland.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
65-85 cm, 2-3 kg, wingspan 155 cm. reminiscent of A. erythropus but larger, paler and with less white on forehead.
Juvenile lacks black ventral markings and white facial patch and has less conspicuous white markings on flanks and upper surfaces.
Habitat.
Breeds in open tundra near marshes, lakes, pools and rivers near coast as well as inland.
Winters in open country, on steppe and farmland, or in marshy habitats.
Food and Feeding
Various plants: roots, leaves, stems and seeds also grain, potatoes and sprouting cereals in winter,.
Forages mostly by grazing on dry land.
Breeding.
May-Jun in single pairs.
Shallow nest of vegetation, sparsely lined with down and feathers, on ground.
5-6 eggs, incubation 22-28 days. Chicks have brownish olive down pale grey below. Sexual maturity 3 years.
Movements.
Migratory, spends winter months in fixed areas at lower latitudes. Mostly in temperate Europe, Asia and N America.
Occasionally further S during cold winters.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Generally widespread and abundant.
Israel. In Israel the subspecies A. a. albifrons Passage migrant, rare to uncommon winter visitor.

A. a. albifrons
(in Israel)

A. a. flavirostris

A. a. flavirostris

A. a. gambeli

HOME NEXT