י69) אווז קטן
Lesser White-fronted Goose
Lesser White-fronted Goose
Lesser White-fronted Goose
Anser erythropus
Anser erythropus
Anser erythropus:אווז קטן
, הקטן בסוגי האווזים האפורים. הכתם הלבן על מצח הבוגר
. גדול יותר מאשר באווז לבן-מצח, עדיין אפשר להתבלבל בינהם
, ניתן להבחין בטבעת צהובה סביב עינו. לצעירים אין טבעת עין ומצחם אפור
. מקורם ורוד והרגלים כתומות
. האווז הקטן ניכר באכילתו המהירה
. בית גידולו אזורים יבשים ברחבי הטונדרה לכוון הטייגה
. בארץ מזדמן באקראי, נדיר
... רבי בא בשם שמואל אווז אם אווז מדבר כלאים זה בזה ... כלאים לא' 3
Subspecies and Distribution.
Anser erythropusArctic Eurasia.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
55-65 cm, 2,3 kg, wingspan 130 cm. reminiscent of A. albifrons but smaller, has yellow eye-ring, more white on forehead and darker head, neck and upperparts.
Female smaller. Juvenile lacks white forehead, black spotting underneath and transverse lines on upperparts.
Habitat.
Prefer Arctic open habitats, particularly scrub-covered and lightly wooded tundra near taiga zone, lakes and slopes in mountain regions.
Winters mostly on dry ground.
Food and Feeding
Various plants: roots, leaves, stems of grasses,Feeds mostly on land, by grazing.
Breeding.
May-Jun in single pairs.
Shallow depression nest on ground, lined with grass, moss and down.
5-6 eggs, incubation 25-28 days. Chicks have dark brown down yellowish below. Sexual maturity 3 years.
Movements.
Migratory, main wintering areas on coastal plains of Caspian and Black Seas and in China.
Status and Conservation.
Rare. Marked decline during present century, of up to 95% in places, causes not well known.
Israel. In Israel the subspecies Anser erythropus Accidental, mainly during winter.

Anser erythropus
(in Israel)

Anser erythropus

Anser erythropus

Anser erythropus

HOME NEXT