י70) אווז אפור
Greylag Goose
Greylag Goose
Greylag Goose
Anser anser
Anser anser
Anser anser:אווז אפור
, ניכר בגודלו בין האווזים 74-84 ס"מ, בצבעו האפור בהיר
. במקורו הכתום וברגליו הורודות. נחשב לאבי אווז הבית
. בית גידולו אדמות ביצה באזורים פתוחים
, המקנן במזרח אירופה rubrirostris לזן המזרחי
. טורקיה עד סין והמבקר בארץ, יש מקור ורוד
... רבי בא בשם שמואל אווז אם אווז מדבר כלאים זה בזה ... כלאים לא' 3
Subspecies and Distribution.
A. a. anser Iceland, N C Europe.
A. a. rubrirostris Turkey and USSR to China.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
75-90 cm, 2,5-4 kg, wingspan 175 cm. Different from outer geese basically uniform coloration of body and bill, his bill less black marks, sometimes black spots or blotches present on belly.
Juvenile generally less strongly patterned dorsally and overall has more mottled plumage.
Subspecies rubrirostris has pink bill and paler plumage.
Habitat.
Generally associated with water in open country, often with fringe vegetation or near grasslands.
Winters in swamps, lakes and coastal lagoons, or on farmland in open country.
Food and Feeding
Various plants: roots, leaves, stems and seeds also fruits, grain, potatoes and sprouting cereals in winter,.
Forages mostly by grazing on dry land, but also on water, where it sometimes upends.
Breeding.
Mar-Apr in loose colonies
Shallow nest of reed stems and grass, lined with down, among reedbeds, on ground or in trees.
4-6 eggs, incubation 27-28 days. Chicks have brownish olive down yellow below. Sexual maturity 3 years.
Movements.
Most birds move southwards to winter in traditional sites at lower latitudes, but a few populations sedentary.
Many European birds follow French coast and concentrate in large numbers. Irregular movements often occur as a result fo extensive icing over in particularly bad winters.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Abundant especially in W Europe.
Israel. In Israel the subspecies A. a. rubrirostris Passage migrant, rare winter visitor.

A. a. rubrirostris
(in Israel)

A. a. anser

A. a. anser

A. a. anser

HOME NEXT