י71) ברנטה אדומת-חזה
Red-breasted Goose
Red-breasted Goose
Red-breasted Goose
Branta ruficollis
Branta ruficollis
Branta ruficollis:ברנטה
. הקטנה והצבעונית בין האווזים. רגליה ורודות ומקורה קטן
. הגרון, החזה והכתם על הפנים בצבע אגוז
. שאר הנוצות בצבע שחור, עם כתמים ופסים לבנים
. צבעם של הצעירים עמום
. בית גידולה ערבות מסביב לים הכספי והים השחור
. נדירה בחופי עירק ומצויה במישורי הונגריה
. בארץ מזדמנת באקראי ונדירה בעיקר בחורף
... רבי בא בשם שמואל אווז אם אווז מדבר כלאים זה בזה ... כלאים לא' 3
Subspecies and Distribution.
Branta ruficollis Siberian tundra. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
55 cm, 1-1,5 kg, wingspan 130 cm. Lesser and different from outer geese, unmistakable.
Juvenile duller with white spotting on sides and mantle.
Habitat.
Lichen covered tundra, not far from water.
Winters in low arable land near lakes.
Food and Feeding
Various plants: roots, leaves, stems and green parts of grasses, sedges and some aquatic plants. Complemented with green sprouts of cereals, grain and tubers.
Forages by grazing on land.
Breeding.
Jun, in loose groups.
Shallow nest of reed stems and grass, lined with down, on ground.
6-7 eggs, incubation 23-25 days. Chicks have dark brown down paler below. Sexual maturity 3-4 years.
Movements.
Migratory, leaves breeding quarters in Siberian tundras mid to late September. Winters mostly around Black Sea in Romania and Bulgaria, and to a lesser extent around Caspian and Aral Sea
Frequent stragglers to Britain and Netherlands, vagrants also as far as Egypt and far to China.
Status and Conservation.
Insufficiently known. Alarming decline in numbers during last few decades.
Israel. In Israel the subspecies Branta ruficollis Accidental, rare winter visitor.

Branta ruficollis
(in Israel)

Branta ruficollis

Branta ruficollis

Branta ruficollis

HOME NEXT