י72) יאורית
Egyptian Goose
Egyptian Goose
Egyptian Goose
Alopochen aegyptiacus
Alopochen aegyptiacus
Alopochen aegyptiacus:יאורית
. ברווז דמוי אווז
. צבעה חום חולי וכתם כהה על חזה, רגליה וצוארה ארוכים לכן נראית זקופה
. מסביב לעינה כתם כהה, המקור ןהרגלים ורודים
. לצעירים אין כתמים כהים על החזה ומסביב לעיניים
. בית גידולה ביצות וגדות מים מתוקים, בקרבת עצים
. בארץ מבקרת באקראי -נדירה
... רבא איקלע לבי ריש גלותא וטפלו ליה בר אווזא ... פסחים עד, ע"ב
Subspecies and Distribution.
Alopochen aegyptiacus Africa: S of Sahara and Nile Valley. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
72 cm, 1,5-2 kg. Facial pattern and variable dark patch on breast distinctive. Female smaller. Juvenile lacks brown marks aroun eyes and on breast.
Habitat.
Favours a diversity of wetlands in open country, only shunning densely wooded areas also occurs on meadows and grassland.
Food and Feeding
Mainly vegetarian especially grass, seeds, leaves and stims of plant also animal such as worms and locusts.
Forages mainly by grazing on pasture and arable land.
Breeding.
Mostly during local spring or at the end of dry season.
In single pairs, Nest of reed stems and grass, lined with down, on ground among vegetion in holes or in trees.
6-12 eggs, incubation 30 days. Chicks have sooty brown down white below. Sexual maturity 3-4 years.
Movements.
Not globaly threatened. Most widely distributed member of family in Africa.
Status and Conservation.
Insufficiently known. Alarming decline in numbers during last few decades.
Israel. In Israel the subspecies Alopochen aegyptiacus Accidental visitor.

Alopochen aegyptiacus
(in Israel)

Alopochen aegyptiacus

Alopochen aegyptiacus

Alopochen aegyptiacus

HOME NEXT