י110) עזנייה שחורה
Eurasian Black Vulture
Eurasian Black Vulture
Eurasian Black Vulture


Aegypius monachus
Aegypius monachus
Aegypius monachus:עוזניה שחורה
, אחד הנשרים הגדולים. כהה, במעופה דומה לנשר
. אלא שהיא גדולה ממנו, זנבה ארוך יותר ויתדי
, אברות היד בהירות יותר בצד העליון של הכנף
הפלומה השחורה על קודקודה ועור צוארה וראשה הכחול אפור
. מבדילים אותה מעוזנית הנגב
. נוצות "הצווארון" שחורות, המתבגרים בהירים יותר בגחונם
. מתלהקת פחות משאר הנשרים אך מצטרפת לנשרים סביב הפגרים
. בית גידולה נופים פתוחים בשפלות והרים, מקננת על עצים
. בארץ מזדמנת נדירה ביותר בעבר קיננה בגליל. כיום נמצאת בסכנת הכחדה
.... הנשר הפרס והעניה ... דברים יד' 12
Subspecies and Distribution.
Aegypius monachus Spain, Balearic Is. through Turkey, Caucasus, Iran and Afghanistan to Mongolia, China and India. Winters to Sudan, Middle East, Pakistan and Korea.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
95-110 cm, 7-12.5 kg. wingspan 250-300 cm.
Huge, One of largest Old World vultures. Broad winged vulture, wedge shaped tail, all dark sooty to black.
Bare skin of head and neck bluish grey, head covered with blackish down, neck ruff paler in older birds.
Immature somewhat blacker, and top of head covered with black down, juvenile has bare skin pink.
Habitat.
Forested areas in hills and mountains, two different eco-geographical types: mountainous forest and arid and semi arid alpine meadows and grassland.
Forages over forested areas but also over many kinds of open terrain from steppe to upland grasslands.
Food and Feeding.
Carrion, from medium sized to large carcasses, only rarely takes live prey.
Feeds basically on mammals, sometimes diwt including insects and lizards.
Breeding
Feb-Apr.Tends to congregate in very loose colonial, . Nests usually in trees, enormous stick nest 150-200 cm wide, 100-300 cm deep, often occupying much of tree. 1 egg, incubation 54-56 days. Chicks have grey down, paler on head. In captivity has lived to 39 years old.
Movements.
In S Europe adults non-migratory, in C Asia semi-resident, often following nomads and their domestic herds. Partly megratoru in Asia, migrants winter from N E Africa and Middle East throug India to Korea. Some birds reach Arabia and S China.
Status and Conservation.
Vulnerable, threatened at world level, partly because nests on trees which are often easily accessible. In many areas, the forests were it breeds ave been cut down or will be destroyed in near future.
Israel. In Israel the subspecies Aegypius monachus Very rare passate migrant and winter vesetor, where formerly bred.

Aegypius monachus
(in Israel)

Aegypius monachus

Aegypius monachus

Aegypius monachus

HOME NEXT