י117) נץ קולני אפורDark Chanting-goshawk
Dark Chanting-goshawk
Dark Chanting-goshawk

Melierax metabates
Melierax metabates:נץ קולני אפור
. גבו צבוע באפור כהה , שתו מפוספס בפסים אפורים ולבנים
. הזכר קטן במקצת מהנקבה וכנפיו בהירות יותר
. המתבגרים צבעם חום ועינהם צהובות בהירות
תת המינים נבדלים בגודלם, בכמות ועוצמת הצבע
. האפור והלבן שעל גופם
. בית גידולו חורשות עצים רחבי עלים וסוונות עם עצים ושיחים
. בארץ מזדמן נדיר ביותר ובאקראי
... המבינתם יאבר נץ ... איוב לט' 26
Subspecies and Distribution.
M. m. theresae S W Morocco.
M. m. neumanni Mali to Sudan.
M. m. ignoscens S W Arabian Peninsula.
M. m. metabates Sengambia to Ethopia and to N E Zaire and Tanzania.
M. m. mechowi Angola to Tanzania to N Namibia and N South Africa.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
45 cm, 650-700 g wingspan 85 cm.
Darker grey on upperparts. Plain grey upperwing coverts, rump barred grey and white, redder cere.
Male usually has paler wing coverts than female.
Juvenile brown, brown streaking on rump, and pale yellow eye.
Races separated on size, intensity of grey and extent of white markings.
Habitat.
Broad-leaved woodlands and well-wooded savanna, barely overlapping with drier habitats of congeners.
Food and Feeding.
Small vertebrates, especially lizards, snakes and birds, upto size of guineafowl, together with rodents, frogs, some insects and carrion.
Hunts mainly from a perch, gliding down to catch prey, even pursuing it on foot. Sometimes rapacious and makes fast sorties and chases through woodland, taking prey in flight.
Occasionally follows honeybadgers or ground-hornbills for prey they disturb.
Breeding
Mar-May in W and W E Aarica, Jun-Jul in E Africa and Jul-Nov in S Africa.
Vocal, chanting from tree top, before nesting. Builds a platform of sticks, often in a low fork in dense woodland, the nest lined with mud and dry debris, including small bird nests, and often covered in spiders' webs. 1-2 eggs, incubation 30 days.
Chicks has white down with long filaments on head.
Movements.
Resident and sedentary in most areas, some movement Sin dry season in W Africa.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Widespread and common.
Israel. In Israel the subspecies M. m. ignoscens Straggler.

M. m. ignoscens
(in Israel)

M. m. mechowi

M. m. metabates

M. m. theresae

HOME NEXT