י118) נץ הים הכספיShikra
Shikra
Shikra
Accipiter badius
Accipiter badius
Accipiter badius:נץ הים-הכספי
, קטן מנץ קצר האצבעות, לחייו בהירות, זנבו בהיר
. צבע חום על צוארו וגרונו כהה ומפוספס
. הנקבה דומה לזכר וגדולה ממנו
. בית גידולו חורשות עצים נשירים וסוואנות
. מזונו העיקרי לטאות, ציפורים קטנות ומכרסמים
. בארץ עובר אורח נדיר ובאקראי
... המבינתם יאבר נץ ... איוב לט' 26
Subspecies and Distribution.
A. b. cenchroidesi Azerbaijan to Kazakhstan and Iran to N W India, migranting further S in winter.
A. b. dusumieri C India and Bangladesh.
A. b. badius S W India and Sri Lanka.
A. b. poliopsis N E India to China, Thailand and Vietnam.
A. b. sphenurus Sengambia to Arabia to N E Zaire and Tanzania.
A. b. polyzonoides S Zaire and Tanzania to N South Africa.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
30 cm, 75-160 g wingspan 60 cm.
Pale yellow cere and red (male) or deep orange (female) eye notable.
Female larger than male.
Juvenile has brown spots on breast, bars on flanks, brown eyes and black line down throat.
Most similar to A. brevipes, but paler below, with fewer, less distinct bars on undertail.
Races separated on size, and extent of brown in plumage and rufous below.
Habitat.
Deciduous woodlands and savanna, from arid steppe to mesic woodland with closed canopy, also small plantations of exotic trees, including suburban gardens.
Food and Feeding.
Especially lizards, geckos and small birds, nestlings and eggs, bats, rodents, frogs and insects rarely carrion.
Hunts mainly from a perch, making a short dash to take prey on a trunk, in foliage or on ground.
Rarely makes aerial pursuits, but generally forceful in attacks on prey.
Breeding
Mar-Aug in Sri Lanka, Jan-Jul in India Jal-May in Africa.
Vocal prior to nesting. Builds a platform of sticks, nest lined with bark flake, in an outer fork or on a horizontal branch . 2-3 eggs, incubation 30 days.
Chicks have pale buff down with white nape .
Movements.
Regular winter migrant S from Palearctic edge of range, some birds move to Arabia, most to Pakistan, India and S Asia. Resident in most areas of Africa and India, but in more deciduous habitats moves regularly between drier and wetter savannas.
Status and Conservation.
Not globally threatened. The commonest small hawk of most dry woodland and tree savanna.
Israel. In Israel the subspecies A. b. cenchroidesi Straggler.

A. b. sphenurus

A. b. polyzonoides

A. b. sphenurus

A. b. sphenurus

HOME NEXT