י101) איה מזרחית

Crested Honey-buzzard
Crested Honey-buzzard
Crested Honey-buzzard


Pernis ptilorhyncus
Pernis ptilorhyncus
Pernis ptilorhyncus:איה מזרחית
. מגוונת בצורתה וצבעיה, דומה לאיית צרעים אך גדולה ממנה
. לראשה ציצה ולפעמים כתמים כהים בצורת פרסה על זפקה
. המינים נבדלים בגודלם, צבעם וצורת הציצה שעל ראשם
. בית גידולו אזורים מיוערים, בעיקר של עצים בעלי עלוה רבה
, ניזונה מדבורים, צרעים וחרקים שונים. מגוונת את מזונה בזוחלים
. ציפורים ויונקים קטנים
בית חיותה חבלי ארץ מישוריים, גבעות ועד טייגות
... ולא שזפתו עין איה ... איוב כח' 7
Subspecies and Distribution.
P. p. orientalis Siberia to Sakhalin, S to Manchuria, Japan and Korea, winters S E Asia, Indonesia and Philippines.
P. p. ruficollis India and Sri Lanka, Burma to China.
P. p. philippensis Philippines.
P. p. palawanensis Palawan and Calauit (Philippines).
P. p. torquatus Sumatra and Borneo.
P. p. ptilorhyncus Java.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
50-68 cm, 750-1500 g. wingspan 135-150 cm.
Polymorphic, with extremely variable coloration. Similar to P.apivorus but larger, has well nuchal crest and sometimes dark horseshoe-shaped spot on crop.
Races separated mainly on coloration, size and crest.
Habitat.
Forests and woods, preferably broad-leaved trees. in wide variety of bioclimates ranging from tropical forests to taiga.
Dense forests, open wooded areas or mixed woodland and open areas. Lowlands, hills and lower and middle slopes of mountains.
Food and Feeding
Mainly wasps and bees in particular their larvae, also bits comb and honey, feeds on nests in tree holes and similarly on those hanging from branches. Also other insectes, occasionally vertebrates: lizards, frogs, small mammals and birds.
Spends long periods scanning from perch..
Breeding.
Feb in India, May-Jun in N of range.
Nest is platform of twigs lined with fresh leaves and other light material, mainly in broad-leaved trees.
2 eggs, incubation 28-35 days. Both adults bring food to nest and feed chicks.
Movements.
Migratory in Npopulations,sedentary or with local movements in S.
Arrives on breeding grounds in Siberia and Japan in May, leaves in Sep/Oct. The late spring migration is related to availability of food in N breeding zoones.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel. In Israel the subspecies P. p. orientalis Straggler, one adult male photographed.

P. p. ruficollis

P. p. orientalis
(in Israel)HOME NEXT