י120) נץ מצויEurasian Sparrowhawk
Eurasian Sparrowhawk
Eurasian Sparrowhawk
Accipiter nisus
Accipiter nisus
Accipiter nisus:נץ מצוי
, הזכר אפור והנקבה חומה. דומה לבזים הקטנים
. נבדל מהם בכנפיו הקצרות והרחבות
. לזכר כנפים חדות מכנפי הנקבה ונראות כמו כנפי נקבת הבז המצוי
. ביטנו מפוספס בצבע החלודה לנקבה הבטן אפורה חומה
מעוף הציד הטיפוסי כולל מעוף מהיר לאורך שדרה או חורשה
. ופניה פתאומית כדי לעוט על טרפו
, לעיתים דואה במעגלים, כאשר מידי פעם טופח בכנפיו
. או צולל במאונך כשכנפיו אסופות
. בית גידולו שטחים מיוערים ולעיתים בכפרים ושולי ערים
. בארץ עובר אורח וחורף מצוי ביותר
... 26 המבינתם יאבר נץ ... איוב לט'
Subspecies and Distribution.
A. n. nisus Europe and Asia Minor to W Siberia. Winters N E Africa and Midldle East.
A. n. nisosimilis C and E Asia. Winters S India and Sri Lanka and Indochina.
A. n. melaschistos Himalayas and mountains of C Asia.
A. n. woltersforffi Corsica and Srdinia.
A. n. granti Madeire and Canary Is.
A. n. punicus N W Africa - Morocco to Tunisia.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
29-39 cm, 110-345 g wingspan 60-75 cm.
Female considerably larger, underparts white with grey bars.
Juvenile similar to female, but browner above with rusty feather margins, broader barring on underparts.
Races separated on size, coloration and density of barring.
Habitat.
Forests, coniferous, deciduous and mixed, also more open woodland and sometimes in urban parks.
From sea level to mountains. Particularly favours mosaic of woodland or groves with more open areas.
Food and Feeding.
Especially small and medium sized birds, takes many fledglings and nestlings. Breeding season timed to coincide with period of maximum availability of young of prey species.
Small mammals, particularly voles and other rodents, of very limited importance, as are young hares and rabbits.
Tends to hunt in clearings, on edges of woods or in sparsely wooded areas, males hunt in more densely wooded areas than females, and catch smaller prey on average.
Hunts stealthily, trying to surprise prey, often flies using vegetation for cover.
Breeding
Apr-Jun. Nests in woods, coniferous or mixed, commonly near clearing to ease access to nest. Nest built in tree, in lower crown, in fork or on branch.
New nest built each year by both adults, platform of sticks with little or no greenery. 3-6 eggs, incubation 32-35 days by female, but prey caught exclusively by male at least until mid-nestling period.
Chicks have ferst and second down white . Sexual maturity 1-3 year old.
Movements.
Migratory in northernmost parts of Europe and in most of Asia, partially megratory in C Europe.
Sedentary in S of range.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Declined drastically in Europe during 1950's-60's, due to generalized use of organochlorine pesticides.
Israel. In Israel the subspecies A. n. nisus. Fairly common passage migrant and winter visitor over all Israel. Very rare breeder.

A. n. nisus
(in Israel)

A. n. nisosimilis

A. n. punicus

A. n. granti

HOME NEXT