י121) נץ גדולNorthern Goshawk
Northern Goshawk
Northern Goshawk
Accipiter gentilis
Accipiter gentilis
Accipiter gentilis:נץ גדול
. דומה לנץ המצוי אך גדול ממנו
. מבין הדורסים בגודלו כנפיו הם הקצרות ביותר
, זנבו ארוך כאשר משווים בינו לבין עקבים ועיטים
. קצר בהשוואה לדיות וזרונים
. מעל עינו ישנו פס בהיר כעין גבה, שתו לבן
. בצפון רוסיה ישנו מופע לבן
, בחיפוס אחר ציד מעופו מהיר ונמוך
. מלווה בטפיחות כנף מהירות, רבות ודאיה
. בארץ עובר אורח וחורף די נדיר
... המבינתם יאבר נץ ... איוב לט' 26
Subspecies and Distribution.
A. g. gentilis Europe and extreme N W Africa.
A. g. arrigoniis Corsica and Sardinia.
A. g. buteoides N Eurasia, from Sweden to river Lena.Winters S to C Europe and C Asia.
A. g. albidus N E Siberia to Kamchatka.
A. g. schvedowi Asia, from Urals to Amurland, Sakhalin and Kuril Is, to China. Winters to Himalayas and N Indochina.
A. g. fujiyamae Japan.
A. g. atricapillus N America to Arizona and Mexico.
A. g. schvedowi Queen Charoltte Is. and British Columbia.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
48-69 cm, 517-1500 g wingspan 95-125 cm.
Conspicuous white supercilium. Male larger and stockier than female, tail proportionally shorter, not square ended.
Female browner grey above, iris yellowish orange.
Juvenile brown above, pale buff to whitish and streaked bilow, supercilium less distinct, iris yellow until 4th year.
Races separated on size, coloration and plumage pattern.
Habitat.

Habitat.

Forests, coniferous, deciduous and mixed, mostly near edges of wood.
Both lowlands and mountainous areas, from sea level up to mountainous subalpine woods. Widespread across taiga to tree line. Greatly favours clearings.
Sometimes in town parks or in small woods in essentially treeless areas.
Food and Feeding.
Normally small and medium sized birds and mammals, other vertebrates normally of minor importance, although lizards. In boreal regions, Teraonidae are fundamental (80%) of prey.
Prey mainly caught on ground, typically in clearings and around edges of woods.
Breeding
Apr-May. Nests in large trees, built in fork or on branch near trunk, approximately 20 m above ground. Built by both adults with sticks, lined with twigs and fresh leaves.
Solitary, neighbouring pairs normally several kilometres apart. 1-5 eggs, incubation 35-38 days by female, but most prey caught by male. Female feeds chicks and also hunts, near nest.
Chicks have greyish white first and second down. Sexual maturity 2-3 year old.
Movements.
Mainly sedentary, partially Migratory in northernmost populations of North America, Fenno-Scandia and Russia. Scale and extent of movements dictated by cycles of prey abundance in Arctic regions. Migrants leave N areas mainly in Oct-Nov, returning to breeding zones in Mar-Apr.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel. In Israel the subspecies A. g. gentilis. Quite rare passage migrant and winter visitor.

A. g. gentilis
(in Israel)

A. g. fujiyamae

A. g. schvedowi

A. g. schvedowi

HOME NEXT