י123) עקב עיטי

>
Long-legged Buzzard
Long-legged Buzzard
Long-legged Buzzard


Buteo rufinus
Buteo rufinus
Buteo rufinus:עקב עיטי
. דומה לעקב חורף, נבדל ממנו בגודלו, בשתו הבהיר יותר וחסר פסים בזנבו
. vulpinus בטנו כהה וכתם לבן בתחתית כנפו, המופע החלודי דומה לזן המזרחי
. לצעירים זנב מפוספס, ובמראם אינם נבדלים מצעירי עקב החורף
. בית גידולו ערבות, אזורים מדבריים למחצה וסלעיים
. בארץ יציב נדיר עד מצוי, חורף מצוי ועובר אורח נדיר
Subspecies and Distribution.
B. r. rufinus S E Europe and Asia Minor through Iran and Afghanistan to Mongolia and N W India. Winters to N E Africa and N India.
B. r. cirtensis N Africa from Mauritania to Egypt and Arabia.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
50-65 cm, 590-1770 g wingspan 125-155 cm.
Extremely variable. From dark morph through reddish morph to very pale morph. Typical morph shows pale head, breast and tail contrasting with rufous belly, and lacks tail barring of most other buzzards. Dark carpal patches, rusty underwing coverts, flight feathers paler with black trailing edge and wing tip.
Female slightly larger than male. Juvenile has faintly barred tail, black on trailing edge of wing less marked. Race cirtinsis smaller, often paler, lacks dark morph.
Habitat.
Rocky or stony country, semi desert and steppe, also open woodland or woods with clearings, from plains and foothills to mountains.
In winter, widely scattered in variety of habitats, from desert to cultivation and wooded areas.
Uses prominent perches on trees, posts, rocks, etc.
Food and Feeding.
Essentially a hunter of small mammals, particularly rodents, voles, mice, rats, gerbils, rabbits and pikas.
Sometimes reptiles, lizards and snakes, some small birds, amphibians and large insects.
Rather sluggish open waits for long periods on perch or on ground and also forages with soaring flight, hangs on wind, without beating wings, to survey ground.
Can take advantage of fires to prey escaping animals.
Breeding
Mar-Apr. Nests on cliff ledges and crags, also in trees when available.
Bulky nest, of twigs and sticks, lined with greenery, wool or other materials. Sometimes several nests on same crag.
Both adults build nest, also uses old nests of other birds. 2-4 eggs, incubation 28 days.
Chicks have white first down, white to creamy white second down.
Movements.
Eurasian race migratory in N of breeding range and sedentary in S. Winters from Turkey, Middle East and Arabia to Pakistan, N India and Tibet.
North African race sedentary and dispersive having reached Senegal.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Population sizes and trends little known.
Israel. In Israel the subspecies B. r. rufinus. Uncommon resident, scarce passage migrant and quite common during winter.

B. r. rufinus
(in Israel)

B. r. cirtensis

B. r. cirtensis

B. r. rufinus

HOME NEXT