י124) עקב מכנסיים

Rough-legged Buzzard
Rough-legged Buzzard
Rough-legged Buzzard


Buteo lagopus
Buteo lagopus
Buteo lagopus:עקב מכנסיים
. ראשו וצוארו בהירים, על חזהו פס חום רחב
. תחתית הכנף בהירה וכתם שחור בולט בשורש היד
זנבו לבן ופס כהה בקצהו, רגליו עוטות נוצות המשוות
. את מראהו לעיט קטן, ומבדילות אותו מהדורסים שבגודלו
. מרבה לרפרף במקום אחד יותר משאר העקבים
. בית גידולו אזורים פתוחים, טונדרות, טייגות, ביצות וחולות
. בארץ עובר אורח נדיר ביותר ובאקראי
Subspecies and Distribution.
B. l. lagopus N Eurasia from Scandinavia to river Yenisey. Winters in C Europe and C Asia.
B. l. menzbieri N E Asia Eof river Yenisey. Winters C Asia, C China and Japan.
B. l. kamtschatkensisi Kamchatka.
B. l. sanctijohannis Alaska and N Canada. Winters C and S USA.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
50-60 cm, 595-1650 g wingspan 125-150 cm.
Very variable. From dark morph to very pale morph. Conspicuous broad dark subterminal band on white tail.
Female generally shows more contrasted plumage than male, just one narrow, inconspicuous bar next to broad subterminal tailband, several in male.
Juvenile paler, with single tailband broader and paler.
Races separated on size and intensity of pigmentation.
Habitat.
Mainly found in treeless tundra, although also wooded tundra and even extreme north of taiga, particularly in years of lemming and vole abundance.
Normally in flat lowlands. In winter, often in areasmore modified by man, but still mainly in open terrain, prairies, cultivation and marshes. Heavily dependent on abundance of rodents and availability of suitable nest sites, basically rock faces.
Food and Feeding.
Essentially a hunter of small mammals, particularly voles and lemmings, less importance are mice, hares, ground squirrels, picas, weasels and even bats.
To lesser extent takes small birds. Importance of birds can increase when rodents scarce.
Sometimes other vertebrates, insects and carrion.
Awaits prey on perches or posts, rocks and other vantage points. May hover in flight to detect prey. Sometimes hunts crepuscularly, foraging in open areas.
Breeding
May-Jun. Nests high on cliffs at vantage points, rocky outcrops or riverbanks, preferring protected ledges, infrequently in trees and occasionally on slopes.
Bulky nest, of twigs and sticks, lined with greenery, hair and feathers. Sometimes several nests on same crag.
3-5 eggs, incubation 28-31 days.
Chicks have first down grey, second down darker brownish grey.
Movements.
Migratory, with breeding range and winter quarters usually quite separate. Date, duration and distance of migration can vary with southward extent of snow cover and abundance of rodents in breeding range.
In Europe and Asia most birds leave breeding areas from mid Sep to early Nov, remaining in winter quarters Nov-Mar, birds return to breeding areas from late Apr-May, although when food supply scant may make extensive nomadic movements on arrival.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Widespread and fairly common in boreal regions of Holarctic.
Israel. In Israel the subspecies B. l. lagopus. Straggler, only two accepted records for Israel.

B. l. sanctijohannis

B. l. menzbieri

B. l. kamtschtkensis

B. l. sanctijohannis

HOME NEXT