י131) עיט שחור
Verreaux's Eagle
Verreaux's Eagle
Verreaux's Eagle
Aquila verreauxii
Aquila verreauxii
Aquila verreauxii:עיט שחור
. V הבוגר צבעו שחור, על שתו כתם לבן המתמשך אל גבו בצורת האות
. מעופו מרשים משאר העיטים הגדולים
. בית גידולו ערוצי נחלים, צוקי סלעים, גבעות והרים
. בארץ יציב נדיר ביותר ומבקר במשך השנה
... נתיב לא ידעו עיט ... איוב כח' 7
Subspecies and Distribution.
Aquila verreauxii Israel to Egypt and Arabian Peninsula, Ethiopia to Somalia, Kenya to South Africa.םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
80-90 cm,3000-5700 g wingspan 200cm.
Overall bright black, white back and white patches in primaries notable against black plumage in flight, together with narrow base to wing.
Juvenil mixed rufous, brown and black.
Larger and less streaked than A. rapax.
Habitat.
River gorges and roky outcrops, kopjes, hills and Mountains, from sea-level up high into mountains over 5000 m, wherever hyrax prey occurs.
Food and Feeding.
The main prey are hyraxes, from at least 90% of diet, supplemented with various medium siaed mammals, birds and reptiles.
Hunts mainly on the wing. stooping from a height or swooping rapidly around a hillside to surprise prey. Less often strikes from a perch, and only rarely pirates other raptors or comes to carrion. pairs often hunt in tandem.
Breeding
Jan in Arabia, Oct-Dec in NE Africa and Feb-Sep in E Africa.
Massive nest of sticks, lined with green leaves, on a cliff ledge, rarely in a hillside tree.
2 eggs, incubation 45 days . Chicks have white down, elder chick almost invariably kills younger sibling soon after hatching.
Movements.
Resident throughout its range, although some movement between patches of hilly habitat must occur.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Common in suitable habitat, especially in S Africa.
Israel. In Israel the subspecies Aquila verreauxii. Very rare regular visitor and resident breeder.

Aquila verreauxii
(in Israel)

Aquila verreauxii

Aquila verreauxii

Aquila verreauxii

HOME NEXT