י132) עיט ניצי
Bonelli's Eagle
Bonelli's Eagle
Bonelli's Eagle
Hieraaetus fasciatus
Hieraaetus fasciatus
Hieraaetus fasciatus:עיט ניצי
. גדול מעקב חורף וקטן מעיט הסלעים
, קדמת כנפיו הלבנה לבין אמצען וקצותיהן הכהות
. מבדילות אותו משאר הדורסים הדומים לו בגודלם באזורנו
, הניגוד שבין גחונו המנוקד אך נראה לבן מרחוק
. רגליו עטויות נוצות עד לכף הרגל. זנבו ארוך ופס כהה בקצהו
. בית גידולו הרים מיוערים או סלעיים, חורף בשטחים פתוחים
. בארץ יציב ומבקר חורף נדיר
... נתיב לא ידעו עיט ... איוב כח' 7
Subspecies and Distribution.
H. f. fasciatus NW Africa and Iberian Peninsula throug Mediterranean, Arabia to Afganistan, Pakistan and India, through Indochina and China.
H. f. renschi Sumbawa, Timor, wetar and Flores (Indonesia Islands).
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
65-70 cm,1600-2500 g wingspan 150-180 cm.
Contrast below between predominantly dark underwing and white, lightly streaked underparts, with blackish median band. Conspicuous white patch on back, tail with terminal dark band.
Female larger, with more heavily streaked underparts.
Juvenile darker brown above, with rusty underparts and underwing coverts, lacks white patch on back and tail band.
Race renschi smaller, more barred on wing and tail feathers.
Habitat.
Warm and sunny Mountains or broken terrain with crags and cliffs.
Vegetation cover variable, maquis, forest, but also barren slopes with virtually no vegetation.
Mainly at low or medium altitudes.
Food and Feeding.
The main prey are medium sized mammals and birds, but adaptable eating most readily available prey.
Hunts mainly on the wing. stooping from a height or swooping
In Israel takes mainly partridges and pigeons, with few mammals or reptiles.
Very agile flight, capturing most of prey on ground, but also birds in flight, sometimes pairs hunt together.
Breeding
Jan in Arabia, Oct-Dec in NE Africa and Feb-Sep in E Africa.
Massive nest of sticks, lined with green leaves, on a cliff ledge, rarely in a hillside tree.
2 eggs, incubation 45 days . Chicks have white down, elder chick almost invariably kills younger sibling soon after hatching.
Movements.
Sedentary and dispersive. Breeding pairs closely tied to home range, although somewhat less outside breeding season.
Juveniles disperse once independent, tend to move to areas not occupied by adults.
Status and Conservation.
Not globally threatened. In decline in europe.
Israel. In Israel the subspecies H. f. fasciatus. Quite rare local resident and rare inter visitor.

H. f. fasciatus
(in Israel)

H. f. fasciatus

H. f. fasciatus

H. f. fasciatus

HOME NEXT