י103) דיה אדומה

Red Kite
Red Kite
Red Kite


Milvus milvus
Milvus milvus
Milvus milvus:דיה אדומה
. צבועה כעין החלודה וראשה בהיר מיתר העקבים
. בתחתית כנפה כתם בהיר כמו במרבית העקבים
. כתם זה חסר בדיה השחורה וזנבה מפורץ פחות משל האדומה
דואה לעיתים קרובות בכנפים מתוחות, אך מעופה הרגיל קליל יותר
. משל הדיה השחורה ושאר העקבים
. בית גידולה חורשות ויערות וברוב המקרים של עצים נשירים
. בישראל עוברת אורח וחורפת נדירה ביותר
... והדיה למינה ... דברים יד' 13
Subspecies and Distribution.
M. m. milvus Sweden, Ukraine through C Europe to Mediterranean Basin.
M. m. fasciicauda Cape Verde Is.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
60-65 cm, 750-1200 g. wingspan 180-200 cm.
Larger and redder brown thanM. nigrans, tail more clearly forked and reddish on top. Head whiter, underwing shows larger and whiter patches on primaries.
Juvenile has paler body, darker head and less rusty colored tail.
Race fasciicauda smaller and darker.
Habitat.
Open wooded land, varied country, including forests or woods mixed with farmland, pasture or heathland.
In winter, tends to occupy more open areas, farmland without trees, wasteland, scrub and wetlands.
Food and Feeding
Essentially carrion and small or medium sized mammals and birds.
Diet varies according to local availability, with proportionally more prey captured during breeding.
Carrion includes sheep and other livestock, dogs, cats chickens and all sorts of small animals, including animals knocked down on roads and those wounded by hunters.
Forages mainly in open areas, with low flapping or gliding flight, or by dining onto terrestrial prey from higher, soaring flight.
Breeding.
Beginning Mar-May.
Nests in trees, coniferous or broad leaved, in forests, wood or clumps of trees.
Each pair normally has several nests, using same one each year or alternating. Nest built in fork of tree or on wide side branch, platform of sticks which often includes rags or plastic, and normallu lined with wool.
2 eggs,incubation 32 days, chicks have buff colored first down, second down tinged reddish.
Movements.
Migratory in N and C Europe, although increasing tendency to winter in these areas, populations in S of range sedentary,
The vast majority of migrants winter in S France and especially Iberian Peninsula, passing over Pyrenees. Some migration to N Africa, mainly via Gibraltar.
Status and Conservation.
Insufficiently known.
Israel. In Israel the subspecies M. m. milvus Accidental, migrant and winter visitor.

M. m. milvus
(in Israel)

M. m. milvus

M. m. milvus

M. m. milvus

HOME NEXT