י134) בז אדום
Lesser Kestrel
Lesser Kestrel
Lesser Kestrel
Falco naumanni
Falco naumanni
Falco naumanni:בז אדום
גבו ערמוני ללא נקודות שחורות, דומה לבז המצוי
. אבל גוו צר, וזנבו קצר יותר
, הנקבות והמתבגרים דומים מאוד לאלה של הבז המצוי
. וקשה להבדיל בינהם
. מתלהק יותר מהבז המצוי ונמצא לעיתים קרובות בחברתו
. נבדל ברפרוף כנפיו המהיר ולעיתים רחוקות יותר
. רעשני ומרבה לגלוש, בגלישתו ניתן לראות שכנפיו לבנות בצידן הפנימי
. בית גידולו שטחים פתוחים וחמים עם מעט עשו ובערים
. בארץ עובר אורח מצוי, חורף נדיר ומבקר ודוגר קיץ מצוי
... נפק לשכור בזאי ... סנהדרין צ"ה א
Subspecies and Distribution.
Subspecies and Distribution.
Falco naumanni SW Europe and N Africa throug E Europe, Asia Minor and Iran to Mongolia, and China. Winters, in Africa S of Sahara.םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
32 cm, 90-170 g wingspan 60-72 cm.
Un spotted above, underparts less spotted than in F. tinnunculus.
Female very similar to that of F. tinnunculus, but slightly smaller, with claws white, not black. Juvenile almost identical to female.
Habitat.
Open areas in hot, dry climates with little or low vegetation, steppe, pastures, semi-desert also in and around towns.
Normally in flat or undulating terrain in lowlands. In winter affects savanna, steppe, low scrub and cultivation.
Food and Feeding.
The main prey are variety of aerial and terrestrial insects,(over 90% of prey).
Mainly crickets grasshoppers and locusts and large beetles. In winter large quantities of flying termites and flying ants.
Vertebrates generally less important, small lizards and rodents.
Flies low, stooping on prey in air or on ground. Typically faces into wind and hangs without beating wings. Also hunts from perch or even on ground. Hunts in groups.
Breeding
Apr-May. Colonial, normally in groups of no more then 25 pairs.
Nests mainly in human constructions in towns or on outskirts, also in natural sites like clay banks, rock faces and quarries.
Nest placed in hollow or below eaves.
3-6 eggs, incubation 26-28 days, by both adults and also feed together chicks in fledging period.
Chicks have firs down white and second down creamy white.
Sexually maturity in ferst year.
Movements.
Mainly trans Saharan migrant. Most birds migrate to S Africa. Nomadic movements in winter related to local cconcentrations of insects.
Following post-breeding dispersal, birds fly to winter quarters, mainly in Sep, return to breeding areas varies with latitude. Juveniles return later.
Migrates across broad front, often in large folcks.
Status and Conservation.
century.
Causes of decline include: massive use of pesticides, resulting in drastic reduction in prey, poisoning and reduced breeding success during period of D.D.T use.
Israel. In Israel the subspecies Falco naumanni. Quite common passage migrant, rare winter visitor and quite common breeding summer visiter.

Falco naumanni
(in Israel)

Falco naumanni

Falco naumanni

Falco naumanni

HOME NEXT