י145) בז מדברי


Barbary Falcon
Barbary Falcon
Barbary Falcon
Falco pelegrinoides
Falco pelegrinoides
Falco pelegrinoides:בז מדברי
. יש חוקרים המתיחסים אליו כתת מין של הבז הנודד
, קטן ובהיר יותר מהבז הנודד, צבעו כצבע החלודה
. עורפו וקודקודו בצבע חלודה עז יותר
. בית גידולו אזורים מדבריים, הרים מסולעים, חמדות ושדות פתוחים
. בארץ מצוי באזורים מדבריים ובנגב
... 'נפק לשכור בזאי ... סנהדרין צ"ה א
Subspecies and Distribution.
Falco pelegrinoides Canary Is. N Africa to Arabia, Israel, Jordan, Iraq and Iran.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
38-45 cm,400-14500 g wingspan 80-110 cm.
Smallest than Falco peregrinus , with relatively short tail.
Prominent "moustache" usually evident in all ages. Rather variable, with upperparts various tones of rufous and rusty colors. Underparts white to rufous crossed with variable bars.
Female larger than male.
Juvenile has upperparts with tones of black to pale brown, underparts streaked.

Habitat.
Very variable, from sea-level to mountains. Wet marine and arid deserts.
But often forages out to gravel plains, open fields and settlements. outside breeding season, extends accidentally to semi-deserts and Mediterranean Climates.
Food and Feeding.
Mainly birds, occasionally mammals and sometimes insects, reptiles and exceptionally fish.
Birds taken mainly in flight, when searching for prey, often flies high or perches at prominent site. Prey once located, typically pursued at great speed, frequently culminating in very rapid stoop.
Prey normally killed in mid-air, but sometimes on ground.
Breeding
Feb-Jol,
No nests built, eggs laid in scrape of depression on cliff ledges in canyons and wide wadis, also on high electricity pylons occasionally in disused stick nest of another raptors.
2-5 eggs, incubation 28-30, male provides most of food during first half of nestling periods.
Chicks have white first down, and greyer second down.
Sexual maturity at 2 years. Movements.
Mainly resident, and tied almost throughout year to breeding areas.
Juveniles and immatures disperse and also migrate.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel. In Israel subspecies Falco pelegrinoides. Scarce resident in most desert areas of Israel.

Falco pelegrinoides
(in Israel)

Falco pelegrinoides

Falco pelegrinoides

Falco pelegrinoides

HOME NEXT