י138) בז חופים
Eleonora's Falcon
Eleonora's Falcon
Eleonora's Falcon
Falco eleonorae
Falco eleonorae
Falco eleonorae:בז חופים
. גדול במקצת מבז העצים וקטן מהבז הנודד
. זנבו ארוך משל שניהם וכנפיו ארוכות ומגיעות לקצה זנבו
, מופיע במגוון מופעים, המופע הבהיר דומה לבז העצים
. פרט לגבו שהוא חום-אפור יותר וגחונו בצבע החלודה ומפוספס יותר
. המופע הכהה בצבע חום-שחרחר ודומה לבז ערב
. נבדל ממנו בירכיו האפורות כהות, רגליו וטבעת עינו כחולים-אפורים או צהובים
. למתבגרים זנב ותחתית הכנף מפוספסים
. מתלהק ומקנן במושבות, לעיתים נראית קבוצה גדולה של ציפורים צדות ביחד
. בית גידולו צוקים ליד שפת הים ואיים סלעיים
. מקנן בשלהי הקיץ ומאכיל את גוזליו בציפורים הנודדות בתקופה זו
. בארץ עובר אורח נדיר
... נפק לשכור בזאי ... סנהדרין צ"ה א
Subspecies and Distribution.
Falco eleonorae Canary Is and Morocco, through Mediterranean. Winters in Africa from Madagascar, E Africa to Mascarene Is.םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
36-42 cm, 350-400 g wingspan 90-105 cm.
Polymorphic, with pale and dark morphs.
From below, dark underwing coverts contrast with paler flight-feathers, breast and belly cream colored to reddish brown streaked black. Dark morph all blackish.
Female slightly larger. juvenile also dimorphic, generally browner than corresponding adult plumages.
Habitat.
Normally islets and small islands, typically uninhabited or very peaceful, on migratory routes of small birds, may appear on mainland coasts to hunt or during dispersal but infrequently to nest.
Breeds only within narrow latitudinal limits in Mediterranean zone, in winter quarters in Madagascar, occurs in and around open woodland and forest, as well as wetlands, paddyfields and lakes.
Food and Feeding.
Mainly small birds and large flying insects, especially adapted to take advantage of autumn migration. Insects taken mainly in winter and outside migation period.
Normally hunts birds over sea, in certain conditions several individuals will hover and form a barrier to intercept migrants.
Marked tendency to hunt crepuscularly, nocturnal hunting has been reported. .
Breeding
Jul-Aug, colonial, normally tens pairs, but sometimes, with up to 300 pairs together.
Nesting on islets. nest site in ledges and holes of sea cliffs, or on ground under bushes.
2-3 eggs, incubation 27-30 days, mainly by female.
Chicks have firs down creamy.
Sexual maturity at 2-3 years.
Movements.
Migratory, leaves Atlantic and Mediterranean colonies from Oct-Nov, flying over Mediterranean and Red Seas and Somalia to Madagascar. Presence coincides with rainy season, returns to breeding areas in late Apr and May.
Status and Conservation.
Not globally threatened. No drastic changes noted in total population.
Israel. In Israel subspecies Falco eleonorae. Quite rare passage migrant.

Falco eleonorae
(in Israel)

Falco eleonorae

Falco eleonorae

Falco eleonorae

HOME NEXT