י142) בז צוקים


Lanner Falcon
Lanner Falcon
Lanner Falcon


Falco biarmicus
Falco biarmicus
Falco biarmicus:בז צוקים
קטן יותר מהבז הנודד F. b. feldeggii תת המין הארופי
. ושונה ממנו בגבו החום וגחונו הורדרד
, הקודקוד והעורף חומים בהירים ועד חום צהוב
. הפס השחור מעל המקור צר וזנבו ארוך
, F. b. tanypterus ו F. b. erlangeri תת המינים בצפון אפריקה והמזרח התיכון
. בהירים יותר, גבם מפוספס מעט וגחונם אינו מרובה כתמים
. בית גידולו מגוון, מאזורים מדבריים, פתוחים ויבשים עד הרים מיוערים
. F. b. tanypterus ו F. b. feldeggii מקנן על צוקים. בארץ שני תת מינים
. האחרון מקנן ומבקר חורף נדיר
... נפק לשכור בזאי ... סנהדריו צ"ה א
.
Subspecies and Distribution.
Subspecies and Distribution.
F. b. feldeggii S Italy and Sicily to Arminia and Azerbijan, S to Lebanon.
F. b. erlangeri N W Africa from Mauritania to Morocco and Tunisia.
F. b. tanypterus N E Africa, Egypt and Sudan to Arabia, Israel and Iraq.
F. b. abyssinicus Senegal and Ghana to Ethiopia and Somalia and to Uganda and Zaire.
F. b. biarmicus Angola, Zaire and Kenya to South Africa.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
43 cm,500-900 g wingspan 110 cm.
Chestnut extending to neck and mantle, and underparts barred.
Female larger and often darker than male.
Juvenile brown above, underparts heavily streaked with dark grey, facial skin pale blue , not yellow.
To the N races have underparts finely spotted with black, whereas almost unmarked in S populations. Races also differ in size and intensity of coloration.
Habitat.
Variable, from dry, flat, open desert to wet, often forested mountains, usually with open or lightly wooded hunting areas nearby.
Food and Feeding.
Mainly birds, pigeons and quails, completed by bats, rudents lizards, and insects.
Hunts mainly by fast aerial pursuit from a stoop or horizontal chase. Caches prey. Up to 20 birds may gather at prey concentrations, obtains some prey by piracy and sometimes takes carrion.
Breeding
Feb-May in S Europe and N Africa, Jan-Mar in Sahara, W and N E Africa.
Nests in old structures of crows, herons or other raptors, in tree, electricity pylons or in scrapes on cliffs, sometimes on buildings.
3-4 eggs, incubation 32 days.
Chicks have white first and second down.
Movements.
Resident in areas of more stable climate, extensive movements in Africa indicated by ringing recoveries of up to 1500 km and annual surplus, especially of juveniles and non-breeding adults, in arid areas of E and S W Africa. May move into desert areas after rain, and out of forested areas during mist and heavy rain. Gathers at food concentrations, breeding colonies of Red-billed quelea or emergences of termite alates or locusts.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Widespread and generally common in Africa.
Israel. In Israel two subspecies F. b. tanypterus. Quite rare resident and fairly rare passage migrant, and F. b. feldeggii, Fairly rare passage migrant and winter visitor.

F. b. tanypterus
(in Israel)

F. b. abyssinicus

F. b. biarmicus

F. b. biarmicus

HOME NEXT