י143) בז ציידים


Saker Falcon
Saker Falcon
Saker Falcon


Falco cherrug
Falco cherrug
Falco cherrug:בז ציידים
, דומה לבז נודד, נבדל ממנו בכנפיו הרחבות
זנבו הארוך ובגבו החום כמו לעקב. סימן הכר נוסף הוא
. הניגוד בין תחתית הכנף זרועת הכתמים לבין שולי הכנף הבהירים
. ראשו בהיר מבז צוקים ובז נודד. הזנב מכוסה בכתמים ואינו מפוספס
, בית גידולו נופים פתוחים, רמות, מישורים וערבות עשב
. בנוסף אזורים מדבריים למחצה שיש בהם עצים
. בארץ עובר אורח נדיר ומבקר חורף נדיר
... 'נפק לשכור בזאי ... סנהדרין צ"ה א
Subspecies and Distribution.
Subspecies and Distribution.
F. c. cherrug C Europe through Russia, Ukraine and Iran. Winters from europe and N E Africa to India
F. c. milvipes S E Siberia, Mongolia and China. Winters Iran to Nepal and India, Tibet and China.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
45-54 cm,700-1300 g wingspan 100-130 cm.
Plumage very variable, crown whitish to brown, streaked dark.
Larger and more heavily built then F. biarmicus .
Juvenile generally darker and more heavily streaked.
Habitat.
Steppe, sometimes wooded, open woodland, cliffs and canyons. Occurs from plains and foothills to mountains and high plateaux.
Outside breeding season, along coast, over marshes or near lakes.
Food and Feeding.
Mainly small mammals, particularly rodents and lagomorphs. Birds generally less important, mainly medium sized and ground-dwelling birds.
Stoops on birds in air, but most prey caught on ground, watches for prey from vantage points. Also performs low foraging flights, looking for prey on ground, occasionally hovers.
Breeding
Apr-May, nests on cliff ledges and crags, also in tall trees, occupying nests of other raptors. Sometimes switched from trees to pylons. Can reuse same nest or move between various nests from year to year.
3-5 eggs, incubation 30 days mainly by female, male brings most of food, as female does not hunt until second half of nestling period.
Chicks have yellowish white first down, and greyish white second down.
Sexual maturity at 1 year.
Movements.
Mainly migratory, sedentary or dispersive in S of breeding range.
Only occurs in winter in Pakistan, Arabia, Africa (Ethiopia, Sudan and Kenya) and parts of Middle East and China.
Leaves most areas of USSR in Sep-Oct, returns Mar-Apr.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Currently considered near-threatened. Despite apparent rarity, world population might number 37,000 pairs.
Israel. In Israel subspecies F. c. cherrug. Quite rare passage migrant, and rare winter visitor.

F. c. cherrug
(in Israel)

F. c. cherrug

F. c. cherrug

F. c. milvipes

HOME NEXT