י147) קורא


Sand Partridge
Sand Partridge
Sand Partridge
Ammoperdix heyi
Ammoperdix heyi
Ammoperdix heyi:קורא מדברי
, קטן מהחוגלה וגדול מהשליו. הזכר בצבע החול
. ראשו אפור כהה וכתם לבן ליד עינו
. בצידי גופו פסים שחורים וחלודיים, המקור והרגלים צהובים
. הנקבה חומה ומשורטטת בקוים ורדרדים
, בית גידולו אזורים מדבריים או חצי מדבריים
. סלעיים מבותרים ודלי צמחיה
. בארץ יציב ומצוי בבקעת הירדן, בערבה ובנגב
... קורא דגר ולא ילד ... ירמיה י"ז 11
Subspecies and Distribution.
A. h. heyi Israel S to Sinai Peninsula and through Jordan to Saudi Aabia.
A. h. nicolle Egypt.
A. h. cholmleyi C Egypt to Sudan.
A. h. intermedia S Arabia from Aden to Muscat, and Oman.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
20-25 cm, 180 g wingspan 40 cm.
Male differs from A. griseogularis , by chestnut throat and lack of pale neck spots, white marks on face lack black edges.
Female sandier and greyer than male, with fewer markings, similar to that of A. griseogularis, but has pinkish bars, rather than white spots, on side of neck.
Juveniles of both sexes apparently resemble adult female.
Races differ in strength of overall coloring, with S races darker, and in presence or absence, and size, of white marks on forehead and lores of males, cholmleyi and nicolli generally lack pale line on forehead and white loral spot.
Habitat.
Usually semi-desert and desert, on steep, rocky slopes with scattered vegetation, boulder strewn, sandy bottomed wadis near hills and in hills, up to 2000 m, and down to 400 m below sea-level in Dead Sea in Israel.
Food and Feeding.
Mixed diet of seeds, berries and insects.
During periods of summer, berries dominate diet. Also bulbs and green leaves.
Breeding
Apr in N Africa and apparently in Apr in Arabian Peninsula.
Probably monogamous. Nests is a shallow scrape under cover of bush or rock.
5-7 eggs, Chicks have pale buff down above, whitish below.
Movements.
No information available.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Common and widespread.
Israel. In Israel subspecies A. h. heyi. Common resident, from Eilat through Arava margins, central Negev to Judean Desert and Jordan River.

A. h. heyi
(in Israel)
HOME NEXT