י153) ברודית גמדית


Baillon's Crake
Baillon's Crake
Baillon's Crake
Porzana pusilla
Porzana pusilla
Porzana pusilla:ברודית גמדית
, נבדלת מהזכר של הברודית הקטנה בצבע החלודה שעל גבה
. בצידי הגוף המפוספסים, בכתמים הלבנים שעל כנפיה
. רגליה וורודות אפרפרות ומקורה ירוק
. בית גידולה מקווי מים פתוחים ומתוקים העטורים בצמחיה עבותה
. מזונה העיקרי חרקי מים, חלזונות, צפרדעים ודגים קטנים
. בארץ עוברת אורח באביב ובסתיו בחורף נדירה. בעבר קיננה
.
Subspecies and Distribution.
P. p. intermedia Europe to Asia Minor,Morocco, Tunisia to Ethiopea and from Zaire to Kenya, Angola, Namibia and S. Africa and Madagascar.
P. p. pusilla N China to N Korea and Japan. Iran and India. P. p. mira Borneo.
P. p. mayri New Guinea. P. p. palustris New Guinea, Australia. P. p affinis. New Zealand and Chatham Is. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
17-20 cn, 45-55 gr, wingspan 23-37.Sexes similar but female often has rufous brown streak, from over ear to complete eyestripe. Pale patch on chin larger in female and in both sexes in non-breeding season.
Separable on plumage, size and structure from sympatric congeners. Legs and feet often said to be flesh-colored, but usually greenish grey, olive or yellowish.
Races separated on size and color, intermedia largest with underpart barring extending further up belly, palustris small and pale, mira has white throat and breast.
Habitat.
Freshwater to saline, permanent to ephemera palustrine wetlands with dens vegetation and often floating pans, including marshes, swamps and margins of open water.
Food and Feeding
Mostly aquatic insects, also molluscs, crustaceans, small fish, green plant and seeds.
Forages on mud, probing and taking prey from surface, and in shallow water, occasionally to belly depth, immersing bill to seize prey.
Breeding
May-Jul in Europe, Apr-Jun in N Africa, May-Aug in Japan and Sep-Jan in Australia.
Nests during or just after wet season. Monogamous and territorial. Pair-bond maintained only while breeding.
Nest a shallow cup or platform of material available nearby, often with vegetation pulled over to form canopy. The nest on ground in thick vegetation close to water, in soft grass or or tussock in water.
4-11 eggs, incubation 16-20 days by both sexes. Chick has bottle-green gloss, iris bluish brown to black, bill bone white to straw yellow, legs and feet grey-brown to black. Firs breeding after 1 year.
Movements.
In Europe, most intermedia move south late Aug to Oct, migrants occurring all round Mediterranean and probably overflying N Africa to winter in sub Saharan Africa. Migrants recorded Asia Minor, and birds of unknown origin winter in Iraq and Israel. Race palustris possibly migratory in Australia. Migratory status of races mira, mayri and affinis unknown.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Some races rare or poorly known.
Israel. In Israel two subspecies pusilla and intermedia. Scarce autumn and uncommon spring passage migrant and very rare winter visitor. Former breeder.

(in Israel)
HOME NEXT