מדע מיון עופות, סיווג עופות וציפורים
BIRD MIGRATION - מדע מיון וסיווג העופות
מאובן של עוף קדמון

קוליברי<>פינגוין

צופית <>יען

דרווין עם הפרושים
שהביאו למחקרו

קונדור< >חסידה

שקנאי< >נעלן

. התפתחות מדע סיווג ומיון העופות


...בנוסף לספר בראשית המספר על הבריאה ....ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ ועל פני רקיע השמים
ואת כל עוף הכנף למינהו..... כאשר מתבוננים במגוון ובטווח הרחב של העופות, ונוכחים בהבדלים העצומים ביניהם. למשל, פינגווינים וקוליברים ...
, או היען והנשרים, מגוון ושוני כזה הם תוצאה והצטברות של הבדלים קטנים במשך מיליוני שנים שמתפתחים בתהליך של התמיינות. עד היום
הביולוגיה לא יודעת על אפשרויות אחרות כדי להסביר את התפתחות בעלי חיים. פרוש הדבר שלא קיים מין החי לנצח ,שע"י שחזור מערכות היחסים
, בינו לבין המינים הקיימים היה נוצר עץ של תולדות הגזע המראה שינוי ההדרגתי ביחסים דרך הענפים השונים בלי קפיצות מקיצונית אחת לאחרת, למשל
מיונקי הדבש ליען. העובדה שרק כמות קטנה של מינים שונים חיים עד היום מעורר את הרושם שהמינים החיים יוצרים סידרה של יחידות בודדות, שמופרדות
. פחות או יותר באופן ברור . אחד היעדים המהותיים של הזואולוגיה, ובמיוחד של תורת המיון, היא לנסות, לשחזר את עץ המשפחה של בעל החיים
. מתחילים מהיחידות אלו כדי לספק היסטוריה מפורטת מהתהליך האבולוציוני שלהם
כפי שכבר צוין, רשימת המאובנים של הצפרים פגומה יחסית. מסיבה זאת, מחקר העוסק בהתפתחות האבולוציונית שלהם או בהיסטוריה של תולדות המין
תלויה בעיקרבהשוואה המפורטת של המאפיינים מול המינים בני זמננו. ניסיון להסיק את ההיקף האפשרי ממערכות היחסים שלהם, מניח שיתר קרבה
. משפחתית נובעת מאב קדמון משותף הרבה יותר ממין קרוב. בדרגה שנייה קבוצות ממינים קרובים ניתנות להגדרה בדרגה טובה יותר. משאר הקבוצות
אלו שלאחרונה נמצאו בעלי אב קדמון משותף מתחלקים במספר יותר גדול של מאפיינים ממינים רחוקים באופן יחסי, כאשר הנטייה לאפשר להשוות ולקשור
קבוצות דומות לאחרות. זה מוביל ליצירת סיווג של קבוצות ציפורים בעלות אופי ומאפיינים דומים כאשר המטרה הסופית לשעתק את התפתחות התהליך
האבולוציוני בצורה האפשרית והנאמנה ביותר זו גם התכלית האולטימטיבית של תורת המיון להשיג את התהליך האמיתי ולא סתם הישגים נוחים של מיון, אם כי,
, כמובן, כל סיווג בעצמו הוא בעל ערך חשוב מנקודה פרקטית באותה מידה זה מכשיר מהותי לסידור והעברה של אינפורמציה מדעית בכמות רבה ביותר. כדי
לבצע מיון בעלי חיים יש מדע נוסף - הטקסונומיה. זה מדע שתכליתו המעשי לספק את הנורמות וההליכים ההכרחיים כדי לתת שמות לקבוצות הטקסונומיות
( וליחס אותם למחלקההמתאימה ע"י אותם מאפיינים משותפים הכוללים: סוג, שבט, משפחה, וכן הלאה ( מיון
יתכן שאין צורך להדגיש את זה, מפני שהתהליך האבולוציוני הוא הדרגתי וקבוצה טקסונומיה וקטגוריות מיון הם קטגוריות מלאכותיות בלי משמעות ביולוגית
. בעצמם, ובניגוד למה שהתחולל בטבע עד לאחרונה, השימוש היחיד לאפיון בשיטת המיון נקבעו ע"י השוואת נתונים אנטומיים או מורפולוגיים
. אפיונים אלו היו לעיתים קרובות חסרי תועלת להסיק מסקנות במערכות יחסים של תולדות הגזע. באותה מידה הקבלה בינם יכלה להיות בפשטות מפגש תכונות
למשל, מקור חרוטי ועבה לא חייב לקבוע ולהצביע על קשר בין שני מינים, מפני שזה יכול להתפתח באופן עצמאי בין מינים נפרדים שפיתחו ואימצו דרך לאכילת
זרעים. אם ההקבלה מגיעה לדיוק מרבי ופונקציונאלי, היא נקראת דמות מקבילה או דומה ואילו אלו המשתייכים למינים שכיחים הם נקראים בעלי מבנה אופייני
. ודומה (הומולוגיים). אפיון אופי זהה ממין מקביל הוא האתגר הראשון והחשוב בשיטת המחקר הזואולוגי. בחקר הציפורים הקושי הזה היה עצום
, נוצות או עור חשוף, מספר ואורך הנוצות המשמשות (Pterylosis), בפני האורניתולוגיה עמדו מספר עצום של מאפיינים שכללו: את סדר הנוצות בשטח מוגדר
לתעופה סידור עצמות שורש כף-הרגל והשפעתם על הריצה, המיקום היחסי של אצבעות כף הרגל והאפשרות ליצירת קרום שחיה ביניהם. השרירים וגידי הרגלים
או ההבדל בין קני הקול (Columella) הכנפיים, הלסת התחתונה ומגוון שאר חלקי הגוף הפנימיים, מבנה החיך הגרמי, צורת העצם הקטנה באוזן התיכונה
תשומת לב קודמת ניתנה לדפוסי התנהגות בסביבה הטבעית כמו: חיזור, צורת רחיצה או בנית הקן, וכמובן שאר ההיבטים הפיזיולוגים והביוכימיים ( Syrinx)
הכוללים מידה של דמיון או שונות באנזימים, חלבונים ושומנים או D.N.A אבל האפשרויות הרבות של היפגשות התכונות שהראו את עצמם שוב ושוב ב
. לאחרונה בצורה נרחבת התוצאה מכך, בצורה מוזרה, גרמה שסיווג הציפורים עדיין רחוק להיות מוסכם ע"י כל
סיווגים הראשונים של צפרים נעשו במאה השבעה עשרה על ידי שני אנגלים, פרנסיס ווילבי וג'ון ראיי (1976). עם כמה שינויים, אותו בסיס שימש את ליניאס
בספרו "שיטת הטבע" (1758). זה שימש עד לתקופתו של דארווין שסיים ב(1859) את ספרו "מוצא המינים". יסודות תיאוריה זו שימשה בסיס לחקר תורת הגזע
והמיון. דוגמה מצוינת להוקרה הוא תומס האקסלי עם עבודתו הקלאסית על מבנה עצמות החיך של ציפורים שפורסם ב1867. לקראת סוף המאה התשע עשרה
:"מחקרים מורפולוגיים פוריים כתב והתיר אחריו החוקר הגרמני הנס פרידריך גדאהו (1892). לעסוק במיון לא היה שונה מאותם דברים שנחשבו ל"מודרניים"
סטרסמן (1936-1931), מאייר ואמדון (1951), פטרס (1968-1931), סטורר(1971), או מורוני, בוק ופאראנד (1975). אמנם, התקדמות קטנה באופן יחסי
, נעשתה מאז ויש רושם מסוים של הרפיה במחקר השיטתי של העופות. כאשר נשקלת אי הודאות שעדיין מרחפת על מעמד טכסונומי של קבוצה שונות
, למשל הפלמינגויים לעיתים מיוחסים לברווזיים, אחרים משיכים אותם לחסידות והאנפות ולאחרונה עם החופמאים. ויכוח אחר שהתעורר לאחרונה האם היען
הריאה, הקזוארי, האמו והקיוי קרובים האחד לשני או לא, ואילו אחרים מניחים שהפינגווינים הם צאצאים של יסעורים פרימיטיביים וזה רק בעשר השנים
-יחד עם טכניקת ההכלאה עשו צ'ארלס DNA שימוש ב DNA האחרונות. שינוי עמוק ופוטנציאלי מתהווה בתורת מיון העופות בעזרת המחקרים החדשים של ה
שיבלי וג'ון אלקואיסט המאפשר להשוואה ישירה בין החומר הגנטי של שני מינים שונים, ניתן לראות מהצגת הממצאים בדרך זו, חיזוק הידוע בדרך המסורתית
ובמספר מקרים תמכו גם בהצעות חדשות, למשל, שנשרי העולם החדש קרובים לחסידות, והנעלן קרוב לשקנאים
מכל מקום חלק מהמסקנות הם רעיונות חדשים ומקוריים ומחייבים מחקרים נוספים בעתיד, לדוגמה לכך שבירת המאפיין המסורתי, שהקרום המחבר בין
אצבעות הרגל של השקנאים והסולות לא התפתח כפי שסברו, נטען שמאפיין זה נרכש באופן עצמאי ע"י העופות באזורים הטרופיים כך גם התרחש אצל
, הקורמורנים, הנחשוניים והסולות קרובי משפחה של האנפות וכן אצל הפריגטות. מקרה אחר של חלוקה קיצונית של צפרים היא בקרב ציפורי השיר
הנובע מהחלוקה העצמאית המקבילה לזו שבאוסטרליה, בין היונקים Passerida ו Corvida ל " Parvorders" שם הוצע לחלק לחלוקת משנה הנקראת
. לבין חיות הכיס
HOME